ساعات کار بانک در تابستان 1402 اعلام شد

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها، ساعات کاری جدید بانک ها در تابستان 1402 اعلام شد، به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر ساعت دفاتر، ساعت جدید بانک ها نیز اعلام شد. اعلام کرد. …

نگارش ساعت کار بانک ها در تابستان 1402 اعلام شد و اولین بار در مجله «ایزدار زهدان» به چاپ رسید.مجله ازدواج