زمان پرداخت پاداش پایان خدمت 1401 معلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورشرضامراد صحرایی در آیین تجلیل از مفتخران تعلیم و تربیت گفت: خوشا به حال شما که با سربلندی رسالت خود را انجام دادید و این رسالت را به دیگران واگذار کردید. مشاغل در جامعه بسیار زیاد است، اما خدا خواسته ما معلم باشیم و این برای همه اتفاق نمی افتد.
وی با بیان اینکه عزت هر کاری بستگی به موضوعی دارد که به آن می پردازد، گفت: معلمی را با هیچ کار دیگری نمی توان مقایسه کرد و خداوند پیامبر(ص) را نیز معلم نامیده است.
صحرایی گفت: معلمانی که رسالت خود را به پایان رسانده اند در جایگاه ظاهری از معلمان دور شده اند وگرنه به آنها نیاز داریم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایده ها و تجربیات ارزشمندی که در مراسم الفتار ارائه شد، یکی از آنها را برجسته کرد و گفت: در یکی از ایده ها گروهی از معلمان بازنشسته تشکیل شد که به دلایلی در کلاس حضور نداشتند و نتوانستند بروند، اعلام کرده بودند که آن روز حاضرند در کلاس حاضر شوند و به جای معلم این کلاس را اداره کنند.
وی افزود: معلمان بازنشسته در آن زمان به دانش آموزان درس زندگی داده بودند و در نتیجه دانش آموزان درس های خود را بهتر از درس های خود آموخته بودند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: معلم چه در دنیا و چه در آن دنیا به رسالت معلمی بسنده نمی کند، زیرا هیچ کس جز معلم در کارش تکثیر نمی شود. و این معلم است که در افکار و زندگی دانش آموزان چند برابر می شود.
صحرایی با بیان اینکه ما وظایفی در قبال بازنشستگان داریم که باید در انجام آنها تلاش کنیم، گفت: دستور داده ام که امسال هیچکس بازنشسته نشود مگر اینکه بخواهد بازنشسته شود و این دو دلیل دارد. اول به وجود و توانایی بازنشستگان نیاز داشتیم و دوم اینکه روال برگردانده می شد و می گفتند ما می رویم و می گوییم نرو.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم بندی درج شده است که اگر فردی به سن بازنشستگی برسد دولت موظف است فورا حق بیمه او را پرداخت کند اما می تواند 5 سال بماند و در آموزش و پرورش خدمت کند.
وی افزود: این اقدام در آموزش و پرورش فکر خوبی است چرا که سن بازنشستگی در آموزش و پرورش حدود 50 سال است.
صحرایی با بیان اینکه متأسفانه معلمان در حداکثر سن کار خود بازنشسته می شوند، گفت: امسال با کمک قانون مدیریت خدمات کشوری استان ها مجاز به ابقای معلم در صورت نیاز شدند.
وی افزود: موضوع دیگری که قانون آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شده است این است که همکاران فرهنگی بازنشسته می توانند به مراکز آموزشی مراجعه کنند و قانونی ایجاد می شود تا بتوانند موسسات آموزشی خود را داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: صدور احکام بازنشستگی در سال 1401 با اعمال پاداش پایان خدمت فرهنگیان و رتبه بندی معلم در هفته های آینده تکمیل می شود، گفت: این کار حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که تامین شد.



مجله ازدواج

احکام 1401 بازنشستگان تا چند هفته دیگر منتشر می شود

وزیر آموزش و پرورش از انتشار احکام سال 1401 بازنشستگان فرهنگی با اعمال پاداش و رتبه بندی در هفته های آینده خبر داد.