زمان پرداخت همسان سازی دستمزد بازنشستگان کشوری • تصویر از مجله زندگی

نعمت الله ترکی در دیدار با روسای کانون های بازنشستگی استان تهران گفت: بر اساس قانون و ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی موظفند برای بازنشستگان همان دستگاه بیمه تکمیلی ایجاد کنند. وی افزود: این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی در این موسسات تاکنون اجرایی نشده است.

وی همچنین یادآور شد: در واقع وظیفه اصلی بر عهده دستگاه های اجرایی است و ما به عنوان صندوق فقط وظیفه حمایت داریم به طوری که اگر مستمری بگیری مشکل حاد داشت و بیمه نظام نتوانست به او کمک کند صندوق. از وی حمایت خواهد کرد، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود، بیمه درمانی توسط خود صندوق تامین می شود.

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

وی ادامه داد: به محض افزایش ارزش سهام شرکت مورد نظر که در بودجه تعیین شد، این سهام فروخته شده و به صورت همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به بحث های موجود در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگان شرایط و جداول بسیار متفاوتی وجود دارد و برنامه هفتم بهترین فرصت برای هماهنگی روش ها است. محاسبه دستمزد و مستمری و امتیازات بین نهادهای مختلف و در نتیجه بازنشستگان از یک سو و رفع تبعیض بین مستمری بگیران و کارگران فعال از سوی دیگر.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، یادآور می شود در این دیدار رئیس دفتر هماهنگی ادارات کل استان ها، رئیس اداره کل فرهنگی و اجتماعی و رئیس از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق نیز حضور داشت که مراکز بازنشستگی استان تهران مهمترین مشکلات و مطالبات خود را به ویژه در زمینه همسان سازی و بیمه تکمیلی مطرح کردند.مجله ازدواج

ترکی تصریح کرد: به همین دلیل به عنوان متولی خدمت صندوق بازنشستگی کشوری وظیفه داریم خدمات بیمه سلامت را به بازنشستگان ارائه کنیم.

او گفت که «بیش از 20 هزار میلیارد تومان در ماه برای حقوق بازنشستگان این امر با پوشش صندوق تامین منابع انجام می شود.» وی تصریح کرد: بیش از 85 درصد از این مبلغ از منابع عمومی دولت تامین می شود. بخشی از کسر و بخش کوچکی از سودآوری کسب و کار ناشی می شود.

وی ادامه داد: امسال با دو یا سه گروه بیمه ای که هدف خانه های بازنشستگان هستند در مرحله توافق هستیم تا بتوانیم در سال جاری خدمات بهتری را به این بزرگواران در حوزه مراقبت ارائه کنیم.پزشکی تکمیلی بیمه

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح تعدد روش های محاسبه حقوق بازنشستگان و حتی کارکنان دستگاه ها و کاهش تبعیض در حقوق بازنشستگان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به محض افزایش ارزش سهام شرکت مورد نظر که در بودجه تعیین شده است، این سهام فروخته شده و در قالب همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می شود.

ترکی همچنین انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تعیین تخصیص اعتبار سال 1401 برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را مهم دانست و گفت: کارهای مقدماتی انجام شده و قراردادی نیز با سازمان خصوصی سازی منعقد شده است.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به محض افزایش ارزش سهام شرکت مورد نظر که در بودجه مشخص شده است، این سهام فروخته می شود و به بازنشستگان در قالب پرداخت می شود. برابری