زمان پرداخت حقوق معلمان اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

وی افزود: چهار ماه حقوق معلمان، حق التدریس و خرید خدمات پرداخت شده و مابقی تا قبل از پایان سال تحصیلی پرداخت می شود.

گزارش اخبار آموزش و پرورش : رضا مرادصحرایی سرپرست وزیر آموزش و پرورش گفت: حقوق تمامی فرهنگیان شاغل و معلمان مهرآفرین به طور کامل پرداخت شده است.

پرداخت حقوق معلمان

وی ادامه داد: رتبه بندی معلمان مهر سالانه انجام می شود و فرهنگیانی که به هر دلیلی در رتبه بندی قرار نگرفته اند می توانند سالانه ثبت نام کنند.

صحرایی درباره کمبود معلم گفت: به زودی آزمونی مشابه آزمون استخدامی معلمان ابتدایی برای جذب معلم برگزار می کنیم.مجله ازدواج