زمان ثبت نام مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو • تصویر از مجله زندگی

به گزارش تصویر زندگی به نقل از اخبار خودرو در این زمینه مدیر سیستم یکپارچه تخصیص خودرو با اشاره به ادامه روند فروش یکپارچه خودرو آغاز مرحله سوم سیستم یکپارچه وی به زودی اعلام کرد و گفت: طرح یکپارچه فروش خودرو به این دو مرحله ختم نمی شود، اما روند مرحله سوم چه زمانی خواهد بود، هنوز مشخص نیست و پس از اتمام مرحله دوم، برنامه ریزی انجام می شود. مرحله سوم و اجرای آن

مهدی تقدی توضیح داد: با توجه به چالش های برگزاری مرحله دوم از جمله عدم حضور ایران خودرو که مورد انتقاد بسیاری از کاندیداها قرار گرفته است، بسیاری مشتاق برگزاری سومین مرحله فروش یکپارچه خودرو با حضور این شرکت هستند.

وی تنها تفاوت فاز اول فروش یکپارچه خودرو با فاز دوم را توضیح داد: تنها تفاوت این مرحله از فروش خودرو با فاز اول این است که طرح تعویض خودروهای دست دوم علاوه بر این، شرکت کنندگان می توانند از همان ابتدا پنج اولویت خودروی خود را تعیین کنند.مجله ازدواج

در حالی که بسیاری از خریداران خودرو منتظر آغاز فاز سوم فروش در سامانه یکپارچه خودرو هستند، هنوز زمان مشخصی اعلام نشده است.

مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو