زمان ثبت اقدامات نوزادان متولد تابستان 1401 • تصویر از مجله لایف


سهام سرمایه نوزادان متولد تابستان 1401

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ثبت نام متولدین سه ماهه اول سال گذشته به پایان رسیده است، مرحله دوم برای متولدین سه ماهه دوم سال گذشته از ابتدای سال جاری آغاز می شود. ابتدای ژوئن
گزارش تصویر زندگیذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه در قانون بودجه سال 1401 به ازای هر متولد سال 1401، یک میلیون و 500 هزار تومان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: منابع مورد نیاز برای ارائه این سوال از منابع دولتی تامین می شود.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام از 13 اردیبهشت ماه گفت: از 14 اردیبهشت ماه تا 24 اردیبهشت ماه یعنی در بازه زمانی 20 روزه 378 و 653 نفر ثبت نام کردند. بر اساس آمارهای حیاتی به طور کلی در سال 1401 حدود 980 هزار نفر و طبق بررسی های انجام شده در سه ماهه اول سال 380 هزار نفر متولد شده اند، بنابراین می توان گفت 95 درصد والدین متولدین سه ماهه اول سال هستند. ماه های آخرین سال ثبت شده

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با تصریح بر اینکه تاکنون فقط والدین متولدین سه ماهه سال 1401 امکان ثبت نام را داشتند، گفت: با توجه به اینکه ثبت نام متولدین سه ماهه سال گذشته انجام شده است. به پایان رسید، مرحله دوم متولدین سه ماهه دوم سال گذشته از ابتدای خرداد ماه آغاز می شود.

سلمانی تاکید کرد: والدین نام فرزند خود را ثبت کنند بازخرید کد این شماره را در نمایشگاه ملی خدمات دولتی هوشمند در دیده شد.مجله ازدواج