زمان ثبت‌نام امریه سربازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی • مجله تصویر زندگی

وی ادامه داد: ثبت‌نام مشمولین متقاضی در فراخوان امریه سربازی ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز پنج‌شنبه۲۷ مردادماه آغاز و تا ۴ شهریورماه سال جاری ادامه دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از جذب نیروی امریه سربازی برای اعزام آبان ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: امریه سربازی مورد نیاز این دانشگاه در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی برای به کارگیری در حوزه پژوهش و فناوری واحدهای استانی در رشته‌های مدیریت گرایش‌های کارآفرینی، اجرایی، بازرگانی، فناوری‌اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع  در کلیه گرایش‌ها، وفق شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

آدرس سایت درخواست امریه سربازی

دکتر صدر افزود: علاقمندان می‌توانند برای ثبت درخواست خود به سامانه جذب امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به نشانی مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی‌کاربردی، پس از اتمام مهلت فراخوان، درخواست متقاضیان توسط وزارت عتف مورد بررسی اولیه قرار گرفته و با انجام مصاحبه اختصاصی و طی فرآیند اجرایی ذیربط، منتخبان به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.منبع

به گزارش ایسنا، دکتر علی صدر درباره جذب سرباز توضیح داد: در راستای اجرای توافق میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح، با عنایت به سیاست‌های جدید ستادکل و سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اولویت اختصاص سهمیه امریه سربازی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی بزرگ کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هماهنگی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف نسبت به جذب نیروی امریه سربازی ارتباط با جامعه و صنعت برای نوبت اعزام آبان ماه سال جاری اقدام می‌کند.

ثبت نام از متقاضیان امریه سربازی از ۲۷ مرداد