زمان تشکیل پرونده سود شرکت های بورسی در سال 1402 • تصویر از مجله زندگی

به گزارش ایسنا، براساس تصمیم سازمان بورس، پرداخت کامل سود سهامداران باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقسیم سود انجام شود.

«در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب باشد و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله جلسه را تشکیل دهد. . برای تکمیل اعضای هیأت مدیره».

با اصلاح اساسنامه ناشران ثبت شده در سازمان بورس، هم اکنون پرداخت کامل سود سهام به سهامداران باید ظرف مدت چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی باشد تقسیم سود می تواند انجام شود

پرداخت کامل سود سهامداران باید ظرف مدت چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقسیم سود انجام شود.

2. بر اساس مصوبه 29 تیر 1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده 28 الگوی اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان، به استثنای موسسات مالی و ابزارهای پولی، ماده 32 ق. الگوی اساسنامه شرکتهای مادر یا هلدینگ (سهام عام)، ماده 32 اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عادی) و ماده 34 الگوی اساسنامه سهام شرکتهای مشارکتی (سهام عادی) به شرح زیر اصلاح شد:

واریز سود شرکت های کارگزاری

هیئت مدیره سازمان بورس طی مصوبه ای اعلام کرد: به موجب مصوبه 20 بهمن ماه 1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تبصره دو ماده مقرر گردید. 18 اساسنامه نمونه برای شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای موسسات مالی و ارز، ماده 20 اساسنامه نمونه شرکتهای اصلی/هلدینگ (سهام عام)، ماده 20 الگوی اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری (عمومی) سهام)، ماده 21 اساسنامه نمونه شرکت های تامین سرمایه (سهامی عام)، تبصره 9 ماده 21 اساسنامه بورس اوراق بهادار تهران، تبصره 9 ماده 21 اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار ایران، تبصره 8 ماده 24 اساسنامه شرکت بورس کالای ایران، تبصره 8 ماده 24 اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران و تبصره 6 ماده 26 اساسنامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پیوست شود.

3. با عنایت به اطلاعیه مورخ 20 اردیبهشت 1401 مدیریت نظارت بر ناشران در خصوص اصلاح ماده 19 اساسنامه شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان به استثنای مؤسسات مالی و پولی (پیوست 1) و اطلاعیه مورخ 18 بهمن 1401 اداره نظارت بر بازار اولیه در خصوص نحوه ارسال و اشتراک الکترونیکی حق اشتراک ترجیحی ناشی از افزایش سرمایه به منظور اعمال مفاد ماده 14 اساسنامه نمونه (یا ماده مربوطه). در الگوی اساسنامه سایر سردبیران ثبت شده در سازمان) (پیوست 2) لازم است سردبیران محترم نسبت به اصلاح در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند. بر اساس وضعیت خود عمل کنند.مجله ازدواج

همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: