ریشه ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته (داستان)

نوشته ریشه ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته (داستان) اولین بار در مجله تصویر زندگی ارسال شده استمنبع

داستان آش نخورده و دهن و سخته در زمان‌های دور ، مردی در بازارچه شهر حجره ای داشت و پارچه می فروخت . شاگرد او پسر خوب و مودبی بود ولیکن کمی خجالتی بود. مرد …