روش های جذب کارآموز بدون حقوق و بیمه اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

مدت زمان آموزش واجد شرایط حداقل 100 ساعت (25 روز تا 18 ماه) می باشد و فراگیر باید هر روز به مدت حداقل 4 ساعت و حداکثر 8 ساعت بین ساعت 6 صبح تا 20 از آموزش عملی بهره مند شود.

بر اساس این دستورالعمل، واحد متقاضی (بنگاه متقاضی) به یک بنگاه اقتصادی متعلق به یکی از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذی‌صلاح، اتاق شرکت‌ها و کد کارگاهی. از سازمان تامین اجتماعی یا کارگاهی متعلق به یکی از ارگان های نیروهای مسلح به این معنی است که متقاضی مجوز کسب مهارت در محل کار واقعی با المثنی سازمان را دریافت می کند. پس از دریافت مجوز، واحد داوطلب به عنوان واحد پذیرنده تعیین می شود و دارای کد QR خواهد بود.

همچنین موضوع تعیین و بررسی نقش هر یک از دستگاه های اجرایی استان در خصوص اجرای بهینه این طرح در دستورالعمل فوق پیش بینی شده است که باید مورد توجه اتاق شرکت های سراسر کشور قرار گیرد.مجله ازدواج

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان موظف است در پایان دوره آموزشی مهارتی برای کلیه فراگیران گواهی حضور صادر نماید. ضمناً در صورت درخواست زبان آموز، باید با استفاده از همکاری تخصصی واحد میزبان (در صورت لزوم) و صدور گواهی یا تایید صلاحیت به پذیرفته شدگان

تعیین سیاست‌های حمایتی و تشویقی قابل اعمال برای واحدهای میزبان و فراگیران از جمله اعطای رتبه‌بندی سالانه مهارت به بهترین واحدهای میزبان، ارزش‌گذاری کیفیت همکاری واحد میزبان در سیستم‌های رتبه‌بندی و اعطای تسهیلات بانکی از جمله مزایای ارائه شده در موارد فوق است. دستورالعمل دریافت واحدهای تجاری

شرایط جذب کارآموز بدون حقوق و بیمه

کارورز در طول دوره کارآموزی توسط سازمان تحت پوشش بیمه مدنی قرار خواهد گرفت.

پرداخت مبلغی توسط واحد میزبان به عنوان کارآموزی در صورت رضایت از خدمت مانعی ندارد و به عنوان حقوق در نظر گرفته نمی شود.

اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه ای شرایط جذب نیروی کار ماهر در اتحادیه های صنفی بدون حقوق و بیمه را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ، اتاق شرکت های ایران با صدور اطلاعیه ای شرایط جذب نیروی ماهر در اتحادیه های صنفی (بدون حقوق و بیمه) را به شرح زیر اعلام کرد.

واحد میزبان موظف است پس از دریافت مجوز آموزش واجد شرایط در محل کار، کد QR را به کارآموزان، مدیران پروژه و بازرسان تامین اجتماعی نمایش دهد. کد QR حاوی اطلاعاتی از جمله صحت مجوز واحد میزبان موضوع فعالیت آموزشی و ویژگی‌های دانش‌آموز است.

اتاق اصناف ایران به اطلاع اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور می‌رساند: طرح آموزش صلاحیت‌آمیز در محیط کار واقعی و متناوب یک آموزش عملی و کاربردی است و برای اجرای بهتر این طرح، دستورالعمل نیز تهیه شده است. بر این اساس، فراگیر واجد شرایط حقی ندارد و واحد پذیرنده تعهدی برای جذب و به کارگیری موقت یا دائم فراگیر واجد شرایط و درج قوانین کار و تامین اجتماعی برای وی ندارد.

این گزارش می افزاید: به منظور هدایت، هدایت و نظارت بر اجرای طرح مهارت آموزی در فضای واقعی کار در هر استان، شورایی به نام شورای مهارت استان تشکیل می شود و رئیس اتاق اصناف پایتخت استان نیز یکی است. از اعضای آن

یکی از دغدغه های جانبازان کمبود نیروی جوان برای حرفه آموزی و کار آموزی و دریافت و انتقال تجربیات است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری اتاق اصناف ایران، طرحی تحت عنوان آموزش مهارت های واقعی محل کار و طرح آموزش دوگانه ارائه کرده است که بر اساس آن، نیروی کار ماهر بدون تحمیل هزینه های مالی در شرایط پرداخت حقوق و بیمه حداقل به مدت 100 ساعت (25 روز تا 18 ماه) در اتحادیه ها آموزش داده می شود.