روش محاسبه مالیات کسب و کار اینترنتی اعلام شد • تصویر از مجله Life

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای کلیه شرکت هایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند و نیاز به انتقال فعالیت خود به پلتفرم های واجد شرایط دارند، مشوق هایی اعمال کند، از جمله:

پس از تصویب آیین نامه حمایت از پلتفرم ها و بنگاه های اقتصادی دیجیتال، شرایط و ضوابط مشمولان این حمایت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و بسترهای مشمول این طرح به زودی اعلام می شود.مجله ازدواج

سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توسعه پلتفرم های اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه حمایت از توسعه پلتفرم ها و بنگاه های اقتصاد دیجیتال که اخیرا با هدف حمایت از بسترها و بنگاه های مجازی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال تصویب شد، دارای ۱۴ ماده قانونی و ۳۰ دولتی است. ایدز. که از کسب و کارهای اینترنتی محافظت می کند. مراقب باش

مالیات کسب و کار اینترنتی

– برای شرکت های واجد شرایط، حداقل نرخ مالیات مقطوع باید به صورت مرحله ای تعیین شود تا به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور کمک کند. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابلاغ می‌شود. کلیه مشمولان این بند در صورت عدم ارائه اظهارنامه و نگهداری مدارک مربوط در مهر آتی از هرگونه مجازات معاف خواهند بود.

– از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات در سکوهای ملی تحت پوشش تا سقف مبلغ مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن یعنی. 30 برابر معافیت از مالیات دستمزد.

– کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و شرکت ها در بسترهای ملی باید تا سقف مقرر به عنوان هزینه های مالیاتی قابل قبول در نظر گرفته شود. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

در این آیین نامه حمایتی، نقش هایی برای برخی سازمان ها و موسسات دولتی پیش بینی شده است که بسته به محدوده وظایف و اختیارات خود می توانند به رونق کسب و کارهای اینترنتی کمک کنند. به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توسعه پلتفرم ها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرده است.