راهنمای دریافت وام مسکن روستایی جدید • تصویر از مجله زندگی

شرایط پرداخت وام مسکن روستاییمجله ازدواج

طبق دستورالعمل بازپرداخت وام مسکن روستایی کلیه مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از توزیع سقف وام بر عهده بنیاد مسکن می باشد. و با اعلام بنیاد مسکن مبنی بر اتمام کار، دوره مشارکت مدنی به پایان رسیده و همزمان با آزادسازی در آخرین مرحله تسهیلات، بانک عامل موظف است 240 ماه زمان باقی مانده را مانند مدت فروش اقساطی و آزادسازی تسهیلات.

بازپرداخت وام مسکن روستایی به انتخاب متقاضی

از سوی دیگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله ای است، اما با توجه به شرایط استان ها و به منظور کمک به پایه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، انجام می شود. امکان پرداخت تا 6 مرحله ضمناً تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله طبق بندهای ذیل با پیشنهاد معاونت بازسازی استانی و تایید مدیر کل استان قابل اجرا خواهد بود.
در مورد داوطلبان مجموعه ساز مبالغ پرداختی برای هر مرحله با توجه به پیشرفت فیزیکی و پس از بررسی پایه پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت مندرج در بند فوق، بنیاد مسکن می تواند با ارسال فرم فسخ وام به بانک در زمان فسخ قرارداد و در صورت فسخ وام، متقاضی جدید را جایگزین متقاضی کند. متقاضی در هر مرحله موظف است با نرخ مصوب هیات ارز و اعتبار نزد بانک عامل تسویه حساب کند و تسهیلات مذکور به کل اعتبار این شهر اضافه می شود و شهرداری حق ندارد. استفاده از مسکن روستایی تا سال بعد. بر این اساس تنها یک عنصر تسهیلات بلاعوض به هر خانوار قابل پرداخت است و امکان پرداخت مجدد تسهیلات وجود ندارد.

اولویت پرداخت وام مسکن روستایی

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ضوابط پرداخت مسکن روستایی را به 9 بانک (مسکن، صادرات، ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه کار، کشاورزی، پست بانک) اعلام کرد که این مسکن ها بر اساس اولویت ها در اختیار همه روستاها قرار می گیرد. ماده 4 همین بخشنامه برای ساخت واحدهای مسکونی به متقاضیان اعطا می شود.

سقف وام مسکن روستایی

سقف انفرادی تسهیلات مذکور 200 میلیون تومان با ضمانت نامه های مصوب بانک مرکزی و قابل پرداخت به کلیه متقاضیان واجد شرایط در تمامی روستاها جهت احداث واحد مسکونی و نرخ سود مصوب این تسهیلات برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی 5 درصد است و بانک موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به سرمایه تسهیلات اضافه و سپس تقسیم کند.

سود پرداختی وام مسکن روستایی

بر اساس این گزارش، روستاها واجد شرایط دریافت تجهیزات طرح ویژه بهسازی و نوسازی رویشگاه روستایی به ترتیب اولویت به شرح زیر خواهند بود.

  1. متقاضیانی که در روستاهایی زندگی می کنند که در سال های گذشته کمتر از مسکن روستایی استفاده می کردند و دارای پیشینه آسیب پذیر هستند.
  2. متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در مناطق حادثه خیز کشور
  3. متقاضیان ساکن در مناطق تحت پوشش که دارای واحدهای مسکونی فرسوده یا کم اعتبار و غیرمقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی خود را دارند.
  4. متقاضیانی که در زمینه اجرای طرح هادی و بهسازی راه های روستایی بوده و تمام یا قسمت زیادی از مسکن وی تخریب شده یا در حال تخریب است و قصد نوسازی واحد خود را دارند.
  5. سازندگان مسکن و متقاضیان احداث 3 واحد یا بیشتر در مناطق مشمول بر اساس ضوابط مربوطه جزو مشمولان طرح خواهند بود.
  6. متقاضیان مجردی که در سن قانونی هستند و مشکلی در سیستم تکلیف ندارند.
  7. متقاضیانی که تمایل به ساخت مشترک بیش از یک واحد مستقل در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک دارند، در صورت احراز شرایط بانک عامل می توانند به تعداد واحدهای ساختمانی از این تسهیلات استفاده کنند.

شرایط پرداخت وام مسکن روستایی

دریافت وام مسکن روستایی

بازپرداخت مهلت های نصب نیز بنا به درخواست و تمایل متقاضی برای دوره های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه یا ماهه و مهلت قانونی شروع کار و اخذ مرحله اول نصب قابل انجام است. ، بسته به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر 6 ماه پس از عقد قرارداد با بانک می باشد.

با توجه به اینکه شرایط پرداخت مسکن روستایی به بانک ها ابلاغ شدبررسی دستورالعمل پرداخت این وام نشان می دهد روستاها بر اساس اولویت های هفت گانه مشمول دریافت می شوند و مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات در سه مرحله است.

کدام بانک ها وام مسکن روستایی می دهند؟

در این بین سود مشارکت متقاضی همچنان 5 درصد خواهد بود و مابه التفاوت توسط وزارت راه و شهرسازی (صندوق مسکن ملی) تامین می شود. همچنین کل دوره ساخت (دوره مشارکت مدنی) و بازپرداخت پلکانی (دوره فروش اقساطی) برای کلیه ذینفعان پروژه اعم از سازنده انفرادی و جمعی 240 ماه می باشد که مدت ساخت آن 24 ماه و مابقی اقساط محسوب می شود. دوره فروش ضمناً مدت ساخت تا دو دوره شش ماهه تا 36 ماه با همان نرخ سود مصوب برای نصب (5 درصد از متقاضی) قابل تمدید است. (در هر صورت، کل مدت PACS و فروش اقساطی نباید از 240 ماه تجاوز کند).