رانندگان تپسی سهامدار این شرکت می شوند • مجله ازدواج

در تاریخ 30 بهمن میلاد منشی پور، مدیرعامل شرکت تپسی در مصاحبه ای اعلام کرد که این شرکت قصد دارد سهام خود را به رانندگان خود بفروشد.

اما به نظر می رسد با اعلام پیش ثبت نام از سوی روابط عمومی این شرکت، قول مدیرعامل تپسی به زودی محقق شود و عملیات واگذاری سهام به رانندگان به زودی آغاز شود.مجله ازدواج

به گزارش روابط عمومی تپسی؛ از هفته آخر اسفند، مرحله اول پیش ثبت نام اقدامات از طریق سایت تپسی در اختیار رانندگان قرار می گیرد و پس از گذراندن مراحل اولیه، در بهار سال آینده، رانندگان مشمول شرایط دریافت می شوند. سهام آنها

وی گفت: رانندگان این شرکت باید با تصاحب سهم این شرکت منتفع شوند و شرکت را متعلق به خود بدانند. وی تصریح کرد: کل برنامه این است که هر راننده ای که در سامانه تپسی فعال باشد سهم بیشتری را دریافت کند.

مدیرعامل شرکت تپسی درباره تخصیص سهام به رانندگان گفت: معتقدیم رانندگان بدنه اصلی این شرکت هستند و درصددیم بخش بزرگی از طرح های تشویقی راننده را در قالب سهام یا تخصیص خرید سهام به آنها پرداخت کنیم. در مجموع از نظر تجاری اتفاق خوبی است، زیرا در حال حاضر راننده نه تنها سفیر تپسی، بلکه سهامدار آن نیز است.

تحویل سهام به رانندگان تپسی

واگذاری سهام به رانندگان تپسی؛ پیش ثبت نام از هفته آخر اسفند