دلایل رد کاندیداهای نهضت ملی مسکن و راه حل آن • مجله Image de la vie

سابقه سکونت 5 ساله در شهر مورد تقاضا یکی از شرایط اصلی قانون سازمان مسکن می باشد. در صورت رد شدن فرد به این دلیل، سامانه به مدت 24 ساعت برای وی باز می شود تا تنها با ارائه مدرک معتبر و اطلاعیه وزارت، سند جدید را بارگذاری کنند.
این دسته از متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را اصلاح و تحویل دهند. در غیر این صورت حذف آنها دائمی خواهد بود.

  • رد درخواست به دلیل مشکلات مربوط به اعتبار یا اسناد آپلود شده

این دسته از داوطلبانی که هیچ مدرکی آپلود نکرده اند، در صورت فعال بودن گزینه اعتراض برای آنها باید وارد پروفایل سامانه شده و آن را ذخیره کنند، در غیر این صورت حذف خواهند شد.

  • رد درخواست به دلیل عدم واریز وجه در مدت مقرر و اعلام شده:

برای این دسته از درختان افرا (مواردی مانند کارت ملی قدیمی، یا عدم بارگیری صفحه توضیحات شناسنامه و …) نیز تا پایان شهریور امکان اصلاح اطلاعات یا مدارک وجود دارد. اگر در تاریخ اعلام شده اقدام نکنند از طرح حذف می شود.مجله ازدواج

این دسته از متقاضیان که 7000 نفر هستند برای مراجعه به این اداره کل منتظر ارسال پیامک باشند. روند بررسی فرم C آنها زمان بر است و می تواند چندین ماه طول بکشد.

  • رد درخواست برای مشکل سابقه اقامت:

اداره کل راه و شهرسازی قم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن اطلاعیه جدیدی با وضعیت “درخواست رد شده” صادر کرد. در اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی قم آمده است: برای هر متقاضی که وضعیت درخواست رد شود، توضیحاتی در مشخصات درج می شود.

  • درخواست به دلیل عدم آپلود اسناد رد شد:

این گروه به دلیل عدم واریز سپرده اولیه ظرف 15 روز برای همیشه حذف می شود و همه داوطلبان باید منتظر پایان دوره پیش انتخاب باشند. اگر ظرفیت وجود داشته باشد، فرصت دیگری خواهند داشت.

  • رد درخواست به دلیل درخواست فرم C: