دعای قوی و اضطراری رزق از امام جواد علیه السلام • تصویر از مجله زندگی

در این مطلب دعای رزق و روزی امام جواد برای شما بیان شد تا با کمک ایشان بر مشکلات مادی زندگی خود فائق آیید.

امام جواد (ع) واسطه رزق و روزی است

شیخ سلیمان سهرشتی در کتاب قبس المصباح این دعا را بطور کاملتر و برای توسل به ائمه اطهار چنین بیان کرده است:

  1. «خدایا بر محمد و دختر و پسرانش درود فرست و آنان را به طاعت و رضای خود و به سوی توبه هدایت کن». من با آنها ثروتمند هستم، بهترین چیزی که تا به حال گفته ام
  2. خدایا به حق امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام از تو می خواهم مگر اینکه از ظالم و ظالم انتقام بگیری. برای حمایت همه کافی است ای مهربان مهربان
  3. خدایا من از تو و علی بن الحسین علیه السلام واقعاً می خواهم که تو برای او کافی نیستی، کل شیطان و پیرو و صلح جو. مرد لجوج در برابر او پرهیزگار است و در برابر او نیرومند است.
  4. خدایا از تو به حق و برای تو محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهم السلام می خواهم، جز اینکه فرمان آخرتت، اطاعت و رضایت و سخنوری توست.
  5. خدایا از تو به حق و مانند موسی بن جعفر علیه السلام درخواست می کنم جز این که او را در تمام ظاهر و ما بطنا یا جواد یا کریم قرار دهی.
  6. خدایا به حق از تو می خواهم و خدا بر تو باد در تمام سفرهایش به البراری و دریا و کوه ها و ویرانی ها و عدیات و غضب هر چه می ترسم و هشدار می دهم، اینک. ، تو بخشنده ای مهربانی.
  7. خدایا من از تو و محمد بن علی علیه السلام می خواهم جز اینکه علی را از فضیلت و نعمت خود بر او عطا کنی. َ عَغنِتِنِ عَمَّن سَوَّکَ وَ جَلَّتَ حَجَّتَ علیکِ وَ قَضَّةَ َّیَّ رزَقَ
  8. خدایا از تو به حق و درود بر علی بن محمد می‌خواهم، جز اینکه آن را برای ادای واجبات و آمرزش دیگران به او بخشیدی. و من مؤمن هستم و برای من آسان است. و من با خیر برابرم و به لطف تو قصد اطاعت از تو را دارم ای مهربان.
  9. خدایا به حق از تو می خواهم و سلام بر حسن بن علی، مگر این که او را طاعت آخرت و رضایت خود و شادی من در خم و رحمتت عطا کنی ای مهربان تر.
  10. خدایا از تو به حق ولی و حجتت صاحب الزمان علیه السلام می خواهم جز اینکه آن را برای همه چیز به من بخشیده ای و بس. و ظلم و باغ و به او فصاحت یهود دادی و بس است بر همه دشمنان و همه و غم و دین و آنی و آن ولدی و همه قوم و برادرانم و مراد او فرمان او. و خصوصیات او آمین رب العالمین. »مجله ازدواج

محدث قمی در کتاب منتهی الاعمال درباره این دعا می نویسد:

علما روزها را دوازده ساعت تقسیم کرده و هر ساعت را برای امامی تعیین کرده اند و ساعت نهم از آن حضرت جواد علیه السلام است… و دعای او در این ساعت برای افزایش روزی مفید است. سید هبه الله راوندی در کتاب مجمع الرائق دعای فوق را برای سفر نقل کرده است.

دعای توسل به ائمه برای رزق و روزی فراوان

در روایات مختلف از امام جواد علیه السلام به عنوان واسطه رزق و روزی معرفی شده است و هر نیازمند به امور مالی توصیه شده است که برای گشودن گره از کار خود به امام جواد علیه السلام مراجعه کند.

دعای رزق و روزی امام جواد (ع)

دعای قوی و اضطراری برای رزق و روزی

«خداوندا من وصی تو هستم به حق محمد بن علی تقی جواد صلی الله علیه و آله، اما تو به فضیلت خود علی را مورد لطف قرار ندادی و او را بسیار لطف کردی و به او تسری دادی. من غذا می‌خورم و حرام‌ها را حلال برای من می‌خواند، و به فضل تو که تو را یاری می‌کند و حاجتت را از آن تو می‌سازد، و احکام تو هر چه می‌خواهی برای توست.

برخی خواندن دعای زیر را بعد از هر نماز واجب توصیه کرده اند و برخی به آن اعتقاد دارند نماز خواندن 14 بار در روز به مدت 9 روز بخوانید: