دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • مجله Image de la vie

با دعای صوتی روز یازدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا محبت کن در برابر مهربانی و نفرت در برابر تجاوز و نافرمانی و نهی از خشم و خشونت.

به نام خدا

خدایا مرا در این روز دوستدار نیکی قرار ده و در این روز از فحشا و نافرمانی بیزارم و در این روز از خشم و تلخی من نهی کن.
مجله ازدواج