دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

خدایا مرا مقصر اشتباهات و خطاها و خطاها قرار نده.

خدایا مرا در این روز به زوال متهم مکن و با خطا و بیهوده از آن بگذرم و نشانی از مصیبت ها و مصیبت ها به من عنایت مکن.
مجله ازدواج

به نام خدا

با دعای صوتی روز چهاردهم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.