دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

به نام خدا

خدایا مرا در این روز به روزه و عبادت یاری فرما و از بیهوده ها و گناهان رهایی بخش، و روزه ام ده تا همیشه به یاد تو باشم ای راهنمای گمشدگان.
مجله ازدواج

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

با دعای صوتی روز هفتم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

خدایا مراد از روزه و قیامت علی و جنبانی برای من حفاوته و گناهان و ارزوکنی به یاد تو یا راهنمای گمشدگان.