دعای روز نهم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

خدایا مرا از رحمت واسعه خود بهره مند فرما و با حجت ها و راه های درخشانت هدایتم فرما و با دوستی خود به آرزوی آنان که آرزو می کنند مرا به رضایت کامل خود برسان.
مجله ازدواج

خدایا رحمتت را به من عطا کن و حجت های فراوانت را به من عطا فرما و مرا به محبت خود یا به امید آرزو به بیماران جماعت ببر.

با دعای صوتی روز نهم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

به نام خدا