دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

خداوندا صورتش را به نرده و عفت آراسته و صورتش را به جامه حیا و کفایت آراسته و مرا به عدل و انصاف با خود ببر و او را با من حفظ کن.

به نام خدا

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا مرا در او به پوشش و عفت آراسته و به این جامه قناعت و خویشتن داری بپوشان و به عدالت و انصاف و آسایش هر چه می ترسم ایمان بیاور.
مجله ازدواج

با دعای صوتی روز دوازدهم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.