دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

با دعای صوتی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

خدایا مرا نسبت به اولیای خود مهربان و با دشمنانت دشمن گردان.

به نام خدا

خدایا مرا در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه پایانی پیامبرانت قرار ده، ای حافظ دلهای پیامبران.مجله ازدواج