دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

با دعای صوتی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

خدایا فضیلت شب قیامت را به من عطا کن و کارم را از سختی به آسانی تبدیل کن و پوزش مرا بپذیر و گناهان و بارهای سنگینم را بردار، ای مهربان بر بندگان شایسته خود.مجله ازدواج

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

خدایا به من فیض شب قدر و بقیه امور در آن را از عصر تا علیسر عطا فرما و پوزش بپذیر و از گناه و وزیر بپرهیز و یا به عبادت صالحان نیکی کن.

به نام خدا