دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

با دعای صوتی روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

خدایا تلاشش را شکر کن و گناهانش را آمرزیده و کردارش را مقبول و عیوبش را پوشیده، یا به شنوندگان گوش کن.

خدایا در این ماه قدر زحماتم را بپذیر و در این ماه از گناهانم بگذر و اعمالم را بپذیر و عیوبم را بپوشان که تو با هم هماهنگی.مجله ازدواج

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

به نام خدا