دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان با معنا و صوت • تصویر از مجله زندگی

با دعای صوتی روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه و عکس در خدمت شما روزه داران هستیم. امیدواریم در سحر و هنگام افطار ما را از نماز خود بی نصیب نگذارید.

دعای روز 22 ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خداوندا در این ماه درهای فضل و فرزندانت را به روی ما بگشا و برکاتت را به من عطا فرما و به رضای خود توفیق عطا فرما و در میان بهشت ​​جایگاهی عطا فرما که آرزوها و دعاهای مستمندان را برآورده سازد.
مجله ازدواج به نام خدا

خدایا درهای فضایلت را به روی من بگشا و بر من درود فرست و مرا به صلوات بیمارانت راضی فرما و به برکت جنتت یا استجابت دعای آنان در خود ساکن ساز. نیازمند