دستورالعمل معافیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی (تفسیر بند 100) 1402

لازم به ذکر است؛ در سال 1401 سقف فروش 1400 برای استفاده از این تسهیلات حدود 5 میلیارد تومان بود.

در بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح شده است که در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1393 و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره ( 6) قانون دارایی سال 1402 کل کشور و در راستای تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از طریق تسهیل در اخذ مالیات و با ایجاد هماهنگی و وحدت. در سال 1401 تعیین مالیات عملکرد برای برخی از صاحبان مشاغل؛

دستورالعمل تبصره ماده 100 محاسبه مالیات عملکرد سال 1401 شرکت های معین از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.
تسنیم: یکی از موارد مهم در قوانین و بخشنامه های مالیاتی، تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است. سازمان مالیاتی به منظور حمایت از اشتغال زایی و رونق کسب و کارهای متوسط ​​و شکننده هر ساله تسهیلاتی را برای مشاغل خاصی در نظر می گیرد. به گونه ای که هر گاه درآمد حاصل از فروش یا عرضه محصولات (کالا یا خدمات) این گروه از شرکت ها در طول یک سال مالیاتی کمتر از حد تعیین شده توسط این نهاد باشد، صاحبان شرکت های مذکور از انجام بخشی معاف خواهند بود. از عوارض مالیاتی . همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و الزامی است.

– کلیه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالاها و خدمات آنها در سال 1401 حداکثر 100 برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم به مبلغ 000/200/67 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها تعیین شده است. بارگذاری شده در سرویس الکترونیکی سازمان مشمول مفاد این بخشنامه بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1393 و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دفتر مذکور معاف هستند.مجله ازدواج

موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1393:

دستورالعمل معافیت گزارش مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد

معافیت از تسلیم اظهارنامه تا سقف 6 میلیارد و 720 میلیارد تومان گردش مالی

بر این اساس اخیرا هادی سبحانیان بخشنامه استفاده از تسهیلات تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان امور مالیاتی بخشنامه ابلاغ کرده است.