دریافت وام 200 میلیون تومانی از بانک توریسی با سود 2-4 درصد • مجله ازدواج

در این گزارش آمده است: مشتریان مشمول دریافت وام از طریق این طرح می توانند امتیاز دریافت تسهیلات خود را به شخص دیگری واگذار کنند.

از جمله ویژگی های طرح پارسا امکان انتقال امتیاز نصب به سایر افراد و دوره های ارزیابی واریزی 4، 6 و 12 ماهه است.
به منظور تشویق مشتریان به این امر بانک با واریز به حساب های جاری قرض الحسنه، امکان اعطای تسهیلات کم هزینه به مشتریان حقیقی و حقوقی بر اساس میانگین حساب جاری آنها در قالب طرح پارسا وجود دارد.

✅ برای اطلاع از تسهیلات بانکی و وام سایر بانک های دولتی و خصوصی به صفحه مراجعه کنید دریافت وام بانکی دیدنمجله ازدواج

بانک گردشگری وام 200 میلیونی را با نرخ 2 تا 4 درصد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می کند.
با ایجاد میانگین سپرده جاری 4 تا 12 ماهه در بانک گردشگری می توانید بین 35 تا 300 درصد سپرده خود را تا سقف 2 میلیارد ریال تسهیلات ارزان دریافت کنید. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در راستای ارائه خدمات ویژه به مشتریان خود تا سقف 2 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 2 و 4 درصد بر اساس میانگین سپرده های جاری سپرده گذاری خواهد کرد.وام قرض الحسنه. .

از بانک گردشگری وام بگیرید