دریافت معرفی نامه برای Art Fund • مجله Image of Life


معرفی نامه مدیران مسئول و خبرنگاران صندوق اعتباری هنر

فرآیند ارسال معرفی نامه اعضای سامانه جامع رسانه کشور اعم از مدیران و خبرنگاران مسئول به صندوق اعتباری هنر الکترونیکی شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه شنبه 16 شهریور ماه، مسئولان و خبرنگاران سامانه جامع رسانه کشور هم اکنون می توانند به صفحه اختصاصی خود در این سامانه به نشانی زیر دسترسی داشته باشند. e-rasaneh.ir ثبت درخواست و دریافت معرفی نامه الکترونیکی.

به این ترتیب اعضای سامانه جهانی رسانه می توانند با مراجعه به بخش خبرنگاران این سامانه و ورود به بخش درخواست های روزنامه نگاری درخواست خود را برای دریافت معرفی نامه الکترونیکی ثبت و سپس نامه صادر شده از سوی مسئول مطبوعاتی پروفایل خود را دریافت کنند. آن را به صندوق اعتبار هنری ارسال کنید.
بر اساس این اطلاعیه، معرفی خبرنگاران به سامانه جامع رسانه کشور منوط به ثبت درخواست ارزیابی رتبه خبرنگاری و تایید نهایی پرونده توسط حوزه خبرنگاران است.مجله ازدواج