دریافت دینار در دستگاه خودپرداز در عراق با کارت بانکی ایرانی • مجله ازدواج

آدرس دستگاه های خودپرداز ایران در عراق جهت دریافت دینار با کارت شتاب

دستگاه خودپرداز شماره 1: خیابان العباس عمود 1415 دستگاه خودپرداز شماره 2: خیابان العباس، پارک الحسین الکبیر دستگاه خودپرداز شماره 3: میدان الطاف، موکب امام رضا علیه السّم دستگاه خودپرداز شماره 4: باب البغداد، خیابان میثم تمار، بالای پارکینگ هتل ابراج الاشراق دستگاه خودپرداز شماره 5: باب البغداد، جنب درمانگاه هلال احمر دستگاه خودپرداز شماره 6: قبله الحسین کنسولگری ایران دستگاه خودپرداز شماره 7: باب الخان، خیابان الاکمی، هتل شمس الکربلای الدولی دستگاه خودپرداز شماره 8: پارک حی الحسین علیه السلام دستگاه خودپرداز شماره 9: خیابان قبله العباس، هتل آفاق کربلا دستگاه خودپرداز شماره 10: خیابان علقمی، هتل فجر البادی دستگاه خودپرداز شماره 11: باب البغداد، خیابان الشرق الکامی، هتل الشرق الاوسطمجله ازدواج