درخواست بیمه بیکاری تامین اجتماعی 1401


با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

شرایط دریافت بیمه بیکاری تغییر می‌کند

(۱۴۰۱/۰۴/۲۶) به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

در نهایت پس از بحث و بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ ” بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد” ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از : الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد. ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.

ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.

بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال نمود.

منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری


شرایط لازم برای گرفتن بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱:

 • در لیست بیمه یک شرکت باشید، نه اینکه اختیاری بیمه رد کرده باشید
 • استعفا نداده باشید و اخراج تون کرده باشن.
 • قبل از بیکار شدن، حداقل یک سال در یک شرکت بیمه شده باشید.
 • تا ۳۰ روز بعد از اخراج، بیکاری تون رو به اداره کار اعلام کرده باشید.
 • ۵ تبعه کشورهای دیگر نباشید.
 • مستمری بگیر، بازنشسته و از کارافتاده نباشید.

بیمه بیکاری

طبق قانون تامین اجتماعی چقدر حقوق بیکاری می گیرم؟ برای چند ماه؟

حقوق بیمه بیکاری سال ۱۴۰۱ برای افراد متاهل و مجرد با سابقه پرداخت بیمه با هم تفاوت هایی دارند که در جدول زیر آمده است.

مجرد هستین؟ متاهل هستین؟ چقدر بیمه رد کردین؟
۶ ماه ۱۲ ماه ۱۲ تا ۲۴ ماه
۱۲ ماه ۱۸ ماه ۲۵ تا ۱۲۰ ماه
۱۸ ماه ۲۶ ماه ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه
۲۶ ماه ۳۶ ماه ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه
۳۶ ماه ۵۰ ماه از ۲۴۱ ماه به بالا

برای درخواست بیمه بیکاری چه مدارکی باید همراه داشته باشید؟

 • ۴ قطعه عکس ۴ در۳
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • یک جلد پوشه روغنی
 • اصل و کپی قرارداد یکسال آخرکار یا رای صادرشده
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه – نامه عدم نیاز کارفرما

سامانه درخواست بیمه بیکاری

متقاضیان محترم لطفا برای ثبت نام بیمه بیکاری پس از احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت به زیر سامانه بیمه بیکاری به آدرس مراجعه و با بارگذاری مدارک
خود ثبت نام نمایید.

راهنمای ثبت درخواست بیمه بیکاری

حقوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

تامین اجتماعی به شما، ۵۵ درصد متوسط دستمزدتون حقوق میده و اگه متاهل و متکفل باشید، به ازای هر فرد تحت تکفل، ۱۰ درصد به این مبلغ اضافه میشه. مبلغ کلی بیمه بیکاری، نمیتونه از ۸۰ درصد متوسط دستمزد شما بیشتر و از حداقل حقوق مصوب اون سال (۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال) کمتر باشه.

علت قطع شدن بیمه بیکاری، چی بشه بیمه بیکاری قطع میشه؟

 • دوباره مشغول به کار بشید.
 • بی دلیل از شرکت در دوره های آموزشی درنظر گرفته شده خودداری کنید.
 • بهتون یک شغل تخصصی و مشابه پیشنهاد بدن اما قبول نکنید.
 • بازنشسته یا از کارافتاده تلقی بشید.
 • به کار قبلیتون برگردید.
 • مدتی که برای دریافت دستمزد مشخص شده بوده، تموم بشه.منبع