خودروهای سیستم یکپارچه شامل مالیات بر عایدی سرمایه هستند • مجله ازدواج

اکثر خودروهای صفر مایل که اکنون به مالکان می رسند اکنون شامل مالیات بر عایدی سرمایه می شوند.

به عنوان مثال خودروی سایپا شاهین در حال حاضر توسط سایپا با قیمت 425 میلیون تومان به فروش می رسد اما قیمت آن در بازار آزاد 622 میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین در مورد شاهین 200 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه با قیمت بازار وجود دارد. اگر امروز صاحب خودروی شاهین بخواهد آن خودرو را بفروشد باید 30 درصد سود آن یعنی حدود 60 میلیون تومان را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد. حال اگر مابه التفاوت قیمت به 100 میلیون تومان کاهش یابد، این میزان مالیات معادل 30 میلیون تومان می شود. با یکی دو سال نگه داشتن خودرو و کاهش قیمت آن از میزان مالیات کاسته می شود.مجله ازدواج

بر روی کاغذ، صاحبان خودروهای صفر مسافت پیموده شده برای پرداخت مالیات کمتر، قیمت فروش کمتری برای خودروهای خود خواهند داشت. مالیات بر عایدی سرمایه خودرو شامل سود حاصل از تفاوت بین قیمت خرید و فروش خودرو است. این طرح در تئوری به خوبی کار می کند، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد هنوز مشخص نشده است.

مالیات بر عایدی سرمایه طرح جدید دولت برای جلوگیری از سفته بازی در بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن. بر اساس این طرح، در زمان خرید و فروش خودرو یا مسکن، بخشی از سود حاصله به صورت مالیات بر سود فروش خودرو از افراد دریافت می شود. با توجه به بررسی های منتشر شده در سیستم یکپارچه فروش خودرومحصولات ارائه شده در این سامانه مشمول مالیات فروش خودرو می باشند.

مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در سیستم یکپارچه فروش خودرو اخذ می شود

بر اساس تصمیم وزارت حراست از این پس فروش خودرو تنها در قالب سامانه یکپارچه انجام می شود. البته احتمال عرضه مجدد برخی خودروها در بورس وجود دارد. در نتیجه، اکثر خودروهای صفر مایل که اکنون به مالکان می‌رسند، اکنون شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. هدف از این تصمیم کاهش قیمت خودرو در بازار است. اما چنین طرحی چگونه می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟

آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش قیمت خودرو می شود؟