خواندن آیات دعای خورشید گرفتگی 12 آبان 1401 • تصویر از مجله زندگی

نحوه خواندن نماز آیات، زمان آن در زمان کسوف، نحوه و احکام نماز آیات واجب، تعداد قنات و رکوع، ترتیب و کیفیت اقامه، زمان و نحوه خواندن نماز آیات، نماز آیات واجب یا مستحب، نحوه خواندن نماز آیات، نماز آیات در 12 آبان 1401 چه زمانی خوانده می شود؟ خواندن نماز آیات همزمان با خورشید گرفتگی واجب می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در عجوبه الاستفتائات در مورد خواندن دعای آیات به این صورت می فرمایند: بعد از نیت و تکبیره الاهرام، حمد و آیه (البته نام خدا را آیه بشمارید خلاف تدبیر است). ) یک سوره و رکوع. سپس سرش را از رکوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و رکوع کند و سپس سر از کمان بلند کند و آیه دیگری از همان سوره را بخواند و به همین ترتیب ادامه دهد تا در گرایش پنجم تا سوره ای که قبل از هر سلامی است، بعد از خواندن آیه آن باید قبل از آخرین سلام تمام شود.

گفته می شود علت نامیدن این دعا به دعای آیات احتمالاً این است که مردم این پدیده ها را نشانه قدرت و صلاح خداوند بر هر چیزی می دانند. پیامبر (ص) نیز در روز وفات فرزندش ابراهیم که خورشید او را گرفت، خورشید و ماه را به عنوان دو نشانه خداوند معرفی کرد و فرمود: هرگاه یکی از آنها از بین رفت، آیات را بخوان. .

وقت تلاوت آیات دعاست

2- پس از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیات سوره را به پنج قسمت تقسیم کنید و یک جزء را بخوانید و در رکوع بگذرانید، سپس سر خود را بلند کنید و قسمت دوم همان سوره را (بدون حمد) بخوانید. به رکوع برود و به همین ترتیب باید سوره را قبل از قوس پنجم تمام کند، سپس به قوس رفته و رکعت دوم را به همین ترتیب بجا آورد، مثلاً سوره «قل هو الله احد» را تقسیم کند. به ترتیب: قبل از رکوع اول: «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید و رکوع کند، سپس برخیزد و بگوید: «قل هو الله احد» باید رکوع کند. دوباره فرود آید و سرش را بلند کند و بگوید: «الله الرحمن الرحیم» سپس دوباره رکوع کند و سرش را بلند کند و بگوید: او متولد شده است و سرش را پایین بیاورد و بگوید: «و چرا هست». فقط یک نفر؟»، سپس رکوع می کند و پس از بالا بردن سر، دو سجده می کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا می آورد و در آخر تشهد می گوید و سلام می کند.

نماز آیات دو رکعتی است و هر رکعت پنج قوس دارد و نماز آیات به دو صورت خوانده می شود.

روش خواندن آیات دعا

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج قوس دارد و به دو صورت می توان آن را خواند:

نماز آیات نمازی است که با وقوع حوادث طبیعی مانند خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و هر پدیده طبیعی که باعث ترس بیشتر انسان می شود مانند بادهای زرد و قرمز، واجب می شود. آیات جمع «آیه» یا «آیات» به معنای نشانه ها و نشانه هاست و در یک روایت، کسوف خورشید و ماه را نشانه هایی از جانب خداوند دانسته اند.

آیت الله العظمی سیستانی فرمودند: در نماز آیات ممکن است انسان پس از نیت و تکبیر و حمد، آیات یک سوره را به پنج قسمت تقسیم کند و یک یا چند آیه بخواند، اما ممکن است کمتر از یک آیه را نیز بخواند، اما باید (بنابر احتیاط جمله باید کامل باشد و از اول سوره شروع شود و بسم الله را ترک نکند و بعد رکوع و سر برود و بدون حمد و حمد، قسمت دوم همان سوره را بخواند و به قوس برود. و همینطور تا قبل از تکمیل قوس پنجم سوره.

همان چیزهایی که در نمازهای پنج گانه واجب و مستحب است در نماز آیه نیز واجب و مستحب است، اما در نماز آیه مستحب است سه مرتبه صلوات به امید ثواب به محل اذان گفته شود. به نماز و اقامه
گفتن سماءالله لامان حمده بعد از رکوع پنجم و دهم و تکبیر قبل و بعد از رکوع واجب است، اما تکبیر بعد از رکوع پنجم و دهم واجب نیست.
خواندن آیات در نماز جماعت اشکالی ندارد ولی مستحب است.
با تقسیم سوره، «بسم الله الرحمن الرحمن» جزء آیه محسوب نمی شود.مجله ازدواج

1- بعد از نیت باید تکبیر بگوید و حمد و سوره را کامل بخواند سپس به رکوع برود و سر از رکوع بلند کند و حمد دیگری و یک سوره کامل بخواند سپس به رکوع برگردد. این کار را پنج مرتبه انجام دهید، پس از برخاستن از رکوع پنجم، دو سجده کرده و برخیزید، رکعت دوم را مانند رکعت اول بجا آورده، تشهد بگویید و سلام کنید.

در روایات به آیاتی با این عنوان یعنی صلوات الآیات اشاره ای نشده است. بلکه از آن به عنوان «صلاحالکسوف» یاد می شد، اما در کتب فقهی هر دو عنوان برای آن به کار رفته است.

اگر نماز آیات به دلیلی غیر از خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی باشد، هر گاه خوانده شود به نیت ادا بوده است. ولى دعاى خورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى را بايد در هنگام خسوف خورشيد و ماه خواند، ولى مستحب است قبل از شروع نماز نماز بخواند. اگر خوانده نشد باید قضاوت کرد.

نماز آیات چند رکعت است؟

آیه دعا چیست؟

مثلاً در سوره فلق اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم به پروردگار فلق پناه می برم بعد بایستد بگوید من شر مخلوق ما هستم. دوباره رکوع کند و پس از رکوع بایستد و بگوید: بدکار کیست؟ و بایستد و بگوید و من شرّ نفاتة فی عقد و رکوع برود و دوباره سرش را بلند کند و بگوید و من شر الحسد است که حسادت می کند. پس از آن به قوس پنجم می رود. (شماره 1488)