خرید اینترنتی ارز توافقی (سامانه معاملات آنلاین ارز) • تصویر از مجله زندگی


ارز توافق شده را آنلاین بخرید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از روز شنبه به منظور تسهیل دسترسی مردم به ارز، سامانه آنلاین فروش ارز عملیاتی و راه اندازی می شود.

فروش اینترنتی ارز توافقی در صرافی ها

علی صالح آبادی گفت: اقدامی که از شنبه اجرا می شود این است که افرادی که قصد خرید ارز دارند به جای مراجعه حضوری به صرافی ها و تشکیل صف، درخواست خود را از طریق سامانه آنلاین که از شنبه راه اندازی می شود، ارسال کنند. . .به صورت آنلاین برای صرافی مورد نظر ارسال می شود و پس از احراز هویت فقط برای صدور ارز به صرافی مراجعه می کنند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سهولت دسترسی یکی از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی می گوید: صادرکنندگان استقبال بسیار خوبی از بازار ارز دارند و به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می کنند. بنابراین این عرضه ها ادامه خواهد داشت و از نظر تامین چک و نقل و انتقال ارز مشکلی نداریم و چنین اقداماتی می تواند تعادل را در بازار ایجاد کند.

صالح آبادی گفت: در سامانه نیما و سامانه صرافی آنلاین نظارت کامل وجود دارد و بانک مرکزی به دقت رصد می کند تا افرادی که واقعاً نیاز به ارز دارند، به طور کامل تامین شوند.مجله ازدواج