حکم ازدواج سفید در ایران

او در بیان علت این امر می گوید در این سالهای اخیر که مشکلات اقتصادی بیشتر شده است و قیمت همه چیز از جمله مسکن، به صورت صعودی افزایش پیدا کرده است دیگر مردان و پسران کمتری هستند که زیر بار ازدواج و مسئولیتهایی که دارد بروند و در نتیجه این امر موجب آن خواهد شد که ازدواج سفید افزایش بیشتری پیدا کند. ولی در تعریف دیگر به این معناست که یک ازدواج بدون رابطه جنسی است و در واقع طرفین برای آن که نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کرده و آماده برای ایجاد رابطه رسمی شوند وارد چنین ازدواجی می شوند. به گفته وکیل خانواده ، صرفا ازدواجهایی در نظام قانونی ما و همچنین در شرع ما مورد پذیرش قرار گرفته است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و به این طریق با ثبت عقد نکاح در دفاتر رسمی برای هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که ملزم به انجام آن در برابر یکدیگر می شوند. ۲٫ نوع دوم آن است که در این مقاله بیشتر مورد بحث ما است و ازدواجهایی است که زن و مرد بدون هیچ تعهدی و بدون آن که به صورت رسمی ازدواج کنند، با یکدیگر زندگی کرده و رابطه جنسی دارند.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ازدواج سفید بیشتر یک پدیدهی غربی بوده و به علت آن که رابطه نامشروع در غرب ممنوع نبوده و مجازاتی در پی ندارد برای افراد از این حیث مشکلی ایجاد نمی کند اما در کشور اسلامی ما این مسئله عنوان مجرمانه به خود گرفته و برای آن مجازات که حسب مورد حد یا تعزیر است در نظر گرفته شده است. ازدواج سفید یکی از مسائلی است که این روزها در کشور ما روج پیدا کرده و متاسفانه رو به افزایش نیز است. این مقاله را تا انتها مطالعه نموده و چنانچه سوال و ابهامی در این خصوص دارید در قسمت نطرات برای ما درج کنید. در ادامه این مقاله تصمیم داریم تا با کمک وکیل خوب خانواده اصفهان با مسئله ازدواج سفید بیشتر آشنا شویم و مجازاتی که این ازدواج سفید دارد و همچنین پیامدهای آن و مسائل دیگری از قبیل فرزند حاص از ازدواج سفید را مورد بررسی قرار دهیم. حال سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که این فرزند چه وضعیتی خواهد داشت؟ به سوی چنین مسئلهای می روند و در حقیقت تلاش می کنند تا صورت مسئله را پاک کنند در حالی که چنین ازدواجی ممکن است تبعات به مراتب بدتری به دنبال داشته باشد.

البته چنین کودکانی می توانند به نام پدر طبیعی خود شناسنامه بگیرند ولی همچنان زنازاده محسوب و از برخی حقوق بی بهره می شوند. ضرر بزرگ در چنین شرایطی تنها متوجه کودک خواهد شد زیرا که به دلیل نامشروع بودن از یکسری حقوق مانند ارث بردن محروم می شود و به دلیل همین نامشروع بودن نیز مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. کشور ایران کشوری است که اسلامی بوده و قوانین آن بر اساس شرع اسلام تنظیم شده است، به همین جهت از نگاه حقوق ایران، ازدواج سفید مسئلهای ناپسندیده محسوب می شود و نمی تواند هیچ گونه آثار حقوقی برای طرفین داشته باشد. ۱٫ ازدواجهایی که طرفین دینی غیر از اسلام دارند و و مطابق با مقررات آن دین ازدواج می کنند و اقدامی در جهت ثبت نمودن آن نمی کنند و یا ازدواجهایی که طرفین مسلمان بوده و مطابق مقررات اسلام ازدواج می کنند ولی آنها نیز ازدواجشان را ثبت نمی کنند. اما حامد امیری اظهار می کند که ازدواج سفید بیشتر از هرکس به نفع مرد بوده و به ضرر زن است.

زمانی که زن و مردی بدون آن که به صورت رسمی ازدواج کنند، با یکدیگر همخانه شده و رابطه جنسی برقرار می کنند، این احتمال وجود دارد که از رابطهی آنها فرزندی حاصل شود. حامد امیری وکیل خانواده اصفهان پاسخ می دهد، فرزند حاصل شده از این رابطه هیچ تفاوتی با فرزند نامشروع ندارد زیرا که میان زن و مرد هیچ رابطهی شرعی وجود نداشته است تا فرزند حاصل شده نیز مشروع باشد. حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری می گوید مجازات افرادی که به اصطلاح ازدواج سفید کرده و در یک خانه زندگی می کنند، چون رابطه میان آنها نامشروع است، لذا اگر برای هر دو زنا اثبات شود ۹۹ ضربه شلاق در نظر گرفته خواهد شد. و گذشته از آن در قانون مجازات اسلامی برای روابطی که خارج از چهارچوب ازدواج رسمی قرار دارد مجازات در نظر گرفته است و حسب مورد آن را رابطه نامشروع و یا مجله خبری wedlockmag زنا می داند. • چنانچه زن شوهر داشته باشد ولی مرد مجرد باشد، برای زن جرم حدی رجم یا سنگسار تعیین می شود و برای مرد حد تازیانه در نظر گرفته می شود. • و چنانچه مرد، همسر داشته باشد و زن مجرد باشد، برای مرد حکم رجم یا سنگسار صادر شده و برای زن حد تازیانه تعیین خواهد شد.