حق بیمه کار آزاد و اختیاری در سال 1402 چقدر است؟ • تصویر مجله زندگی

18 درصد – بازنشستگی و فوت و از کارافتادگی: در صورت پرداخت بیمه به نرخ 18 درصد، علاوه بر مزایای قبلی، امکان دریافت مستمری از کارافتادگی نیز خواهد داشت.

کارگران خوداشتغال به کسانی گفته می شود که برای انجام کار خود با کارگران یا توسط خودشان به کار گرفته می شوند و مشمول قوانین حمایتی خاصی نیستند.

دریافت خدمات درمانی: افراد تحت پوشش بیمه خوداشتغالی، امکان دریافت دفترچه درمانی تامین اجتماعی را برای خود و افراد تحت تکفل خود دارند، با این تفاوت که باید سرانه هزینه درمان را پرداخت کنند. البته به یاد داشته باشید که تعهدات درمانی این بیمه کمتر از بیمه های اختیاری و اجباری است.مجله ازدواج

بر اساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه به عنوان مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های با دستمزد ثابت) یک میلیون و 769 هزار و 428 ریال اعلام شد.

بیمه خوداشتغالی یا خوداشتغالی نوعی بیمه تامین اجتماعی است. این بیمه در صورتی استفاده می شود که شخصی به دلایلی نتواند از بیمه اجباری استفاده کند.

بخشنامه حقوق 1402

حق بیمه مشاغل آزاد و خوداشتغال 1402

نوع و درصد بیمه تعهد مبلغ در ماه های 31 روزه
شش ماهه اول سال
استقلالی ها 12 درصد بازنشستگی و مرگ بعد از آن 658000 تن
14 درصد مشاغل آزاد بازنشستگی و فوت قبل و بعد 768000 تن
18 درصد مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی 987000 تومان

14 درصد – بازنشستگی و فوت قبل از بازنشستگی: در این صورت در صورتی که فرد قبل از بازنشستگی فوت کند، مشمولان پس از فوت مستمری دریافت خواهند کرد.

بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، در محاسبه حق بیمه بیمه شدگانی که حقوق آنها از حداقل آخرین گزارش بازرسی انجام شده قبل از تاریخ 01/01/1302 بیشتر باشد، دستمزد روزانه سال قبل در نظر گرفته شده است. در سال 1402 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور امتناع می ورزد و یا در لیست های ارسالی استعفای آنان را اعلام نمی کند، باید حقوق آنان طبق این بخشنامه تعیین شود سپس مبنای محاسبه حق بیمه برای بیمه شدگان مذکور باشد. ماه هایی که لیست ارسال نشده است قرار می گیرد

12% – بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی: در این صورت فرد 12% از پایه حقوق را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند. مزیت این بیمه دریافت مستمری بازنشستگی و مستمری فوت پس از بازنشستگی است. این حالت برای افرادی که افراد وابسته ندارند توصیه می شود.

در مورد بیمه شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شد حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای ادامه اختیاری بیمه در سال 1402 معادل 1.2 برابر حداقل دستمزد مصوب هیات دولت خواهد بود.

در این بخشنامه همچنین اعلام شده است کلیه پرداختی های مشمولین بیمه بیکاری که تاریخ بیکاری آنها از تاریخ 01/01/1402 می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1402 خواهد بود. همچنین پرداختی مشمولین مقرری بیکاری می باشد. از سال های گذشته که در سال 1402 ادامه دارد و مقدار آن کمتر از اسمیک در سال 1402 است، به میزان اسمیک در سال 1402 بازگردانده می شود.

افزایش 59 درصدی کمک هزینه لوازم مصرفی خانوار در سال 1402

سازمان تامین اجتماعی در سال 1402 افزایش 59 درصدی اقلام مربوط به کمک هزینه لوازم مصرفی خانوار را تصویب کرد و برای این اقلام مبلغ 11 میلیون ریال از سوی کارفرما به بیمه شدگان پرداخت می شود.

در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی آمده است: با توجه به اینکه طبق مفاد بند (3) مصوبه شورای عالی کار، کارفرمایان مشمول قانون کار باید کلیه کارگران اعم از دائم، موقت، مجرد و یا مجرد را تامین کنند. متاهل مبلغ 11 میلیون ریال در ماه بابت هزینه مواد مصرفی. به عنوان مزایای اجتماعی و انگیزشی و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، مبلغ 6500000 ریال به کارگران مشمول قانون (از ابتدای فروردین 1401) و همچنین کارفرمایان پرداخت شود. کارگاه های مشمول قانون کار در هنگام تنظیم صورتحساب حقوق و مزایا باید مبالغ ذکر شده و سایر موارد مشمول کسر بیمه پاداش استخدامی اعم از غذای دوران اشتغال و … را در ستون مربوطه قید و کسر نمایند. حق بیمه مربوطه و پرداخت آن به شعبه

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد براساس کسر حق بیمه سال 1402 که از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شده است را می توانید از سایت رسمی این سازمان به نشانی www.tamin مطالعه و دانلود کنید. برو با کلیک بر روی لینک زیر بخشنامه مورد نظر قابل مشاهده است:

حداکثر سن برای شروع این بیمه برای مردان 50 سال و برای زنان 45 سال است. اگر فردی بیش از این سن داشته باشد، تنها در صورتی می تواند برای بیمه نامه اقدام کند که قبلاً دو برابر سن مازاد پرداخت کرده باشد. (مثلاً مرد 55 ساله در صورت داشتن 10 سال سابقه بیمه می تواند برای بیمه خوداشتغالی اقدام کند)

سه نوع پرداخت پاداش:

حق بیمه اشتغال آزاد و داوطلبانه 1402

سرانه حقوق هر نفر در ماه در سال 1402 تعیین نشده و همین مبلغ 92 هزار تومان است.

حق بیمه اختیاری در سال 1402

27% بیمه اختیاری انواع مستمری، کمک هزینه کفن و دفن، پروتز و اروتیسم و ​​درمان 1,481,000 تومان

جزئیات بیشتر در مورد حق بیمه کار آزاد و حق بیمه اختیاری 1402:

همچنین پایه کسر حق بیمه سایر سطوح حقوق نیز بر اساس آخرین حقوق روزانه 1401 معادل 21 درصد به اضافه رقم ثابت روزانه 83596 ریال افزایش می یابد.

در پی انتشار بخشنامه وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی مبنی بر اصلاح حداقل مزد روزانه و سایر سطوح مزد و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1402، سازمان تامین اجتماعی نیز بخشنامه ای صادر کرد. در مورد نحوه محاسبه «دستمزد روزانه بر اساس کسر حق بیمه» از ابتدای سال.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه برای دارندگان بیمه نامه اختیاری مستمر که مبنای پرداخت حق بیمه آنها در سال 1401 بیشتر از رقم روزانه یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال بوده است، 21 درصد افزایش می یابد که معادل رقم ثابت روزانه 83 هزار و 596 ریال است. در مورد سایر سطوح حقوق. در هر حال نباید کمتر از نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کار باشد.