حقوق سربازان در سال 1402 چقدر افزایش می یابد؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حقوق سربازان 5 میلیون تومان آورد.

افزایش حقوق سربازان

وی افزود: با وجود سکوت دولت در مورد حقوق سربازان در لایحه بودجه، به دنبال افزایش 20 تا 30 درصدی حقوق آنها نسبت به سال گذشته هستیم.

نماینده اسدآباد ادامه داد: نیاز به افزایش حقوق سربازان وجود دارد زیرا جوانانی که دو سال از عمر خود را برای دفاع از کشور می گذرانند به ویژه سربازان متاهل باید حداقل بتوانند در دوران سربازی مخارج خود و خانواده خود را تامین کنند. سرویس.

کیومات سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی، در لایحه مالی ۱۴۰۲ به میزان افزایش حقوق سربازان اشاره کرد.

سرمدی واله افزایش حقوق سربازان مجرد و متاهل را از نکات قابل توجه بودجه سال 1401 خواند و گفت: این اقدام که در قالب قانون درآمد در کمیسیون اجتماعی تصویب و در صحن علنی مجلس تصویب شد، اقدامی بی سابقه بود. اندازه گرفتن.مجله ازدواج از جانب آخرین اخبار مربوط به سربازی كشف كردن »

کیومات سرمدی واله مبلغ پیشنهادی برای سربازان مجرد را حدود 5 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برای سربازان متاهل بالاتر از 5 میلیون تومان خواهد بود.

سرمدی گفت: با وجود سکوت دولت در مورد حقوق سربازان در لایحه بودجه، به دنبال افزایش 20 تا 30 درصدی پایه حقوقی سال گذشته هستیم.