حداکثر و حداقل سن بازنشستگی مردان و زنان اعلام شد

تبصره 6: معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی بیش از 30 سال برای افرادی که سنوات بیمه آنها از تاریخ اجرای این قانون بیش از 30 سال باشد در قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مستثنی است.مجله ازدواج

تبصره 4: در موارد پیش بینی شده در قوانین بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر سال سابقه بیمه کمتر از 30 سال معادل 2 سال از سنوات مرجع برای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می شود.

پی نوشت 1: صندوق های بازنشستگی با سن بازنشستگی 60 سال به بالا از شمول مقررات این مصوبه مستثنی هستند.

رتبه 3: حداکثر سنوات بازنشستگی مشمولان قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1392/7/13) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان «قوانین مربوط به کارهای سنگین و زیان آور در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون» با توجه به شرایط سخت و زیان آور حداکثر به مدت پنج سال خواهد بود. مقررات مربوط در مورد تعداد سال های دوستی برای مشاغل مختلف سخت و طاقت فرسا. شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

حداکثر و حداقل سن بازنشستگی برای مردان و زنان

براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن بازنشستگی از مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال تعیین شده است.

به گزارش تصویر زندگی، در ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که سن و سابقه قابل قبول در کلیه موارد مشمولیت بازنشستگی در کلیه موسسات و صندوق های بازنشستگی طی برنامه هفتم به ازای هر شش ماه افزایش می یابد. سال در مواردی که کارفرما، مؤسسات مطابق ماده (1) این قانون، در صورتی که بیمه شده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر باشد، می تواند پس از رسیدن به سن بازنشستگی به کار ادامه دهد مشروط بر اینکه سن وی از شصت سال بیشتر نباشد. -پنج سال. اعضای هیئت علمی و داوران دانشگاه تابع قوانین و مقررات خود هستند.

پی نوشت 2: برای صندوق های بازنشستگی که حداقل سن بازنشستگی ندارند، حداقل سن بازنشستگی 53 سال در سال اول برنامه است. کارگران زن که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب 1400 دارای فرزند یا فرزند بوده و یا خواهند داشت برای هر فرزند و برای فرزند سوم و بیشتر از یک سال کاهش سن بازنشستگی بهره مند خواهند شد. مبلغ یک و نیم کاهش می یابد تا به ازای هر کودک باشد.

سن بازنشستگی از کارهای سنگین

تبصره 5: حداقل سن بازنشستگی از کارهای سخت و زیان آور برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال است.