جزئیات 2 IPO در این هفته

علاوه بر این، شرکت گروه توسعه گلدیران، مشاور تامین و پیمانکار خرید نیز شرکت کارگزاری تامین مالی سرمایه نوین و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی دارا داریوش بازارداران هستند.


عرضه اولیه طولانی

228 میلیون سهم معادل 6 درصد از سهام شرکت صنایع گلدیران دوشنبه هفته جاری با نماد معاملاتی «گلدیرا» در بورس ایران عرضه می شود.

60 میلیون سهم شرکت پخش رازی معادل 6 درصد از سهام این شرکت در روز سه شنبه هفته جاری (24 شهریور) با نماد «درازی» در بورس اوراق بهادار معامله می شود.

قیمت پایه (کف قیمت) در نظر گرفته شده برای این عرضه اولیه 4500 ریال و سهمیه 11.5 میلیون سهم به عنوان حداکثر تعداد سهام قابل خرید با هر کد معاملاتی در نظر گرفته شده است.

همچنین طلبکاران این عرضه، شرکت های صنعتی کیمی دارو، جابر بن حیان و داروسازی اسوه هستند و مشاور تامین و بستانکار خرید کارگزاری بانک ملی نیز شرکت تامین سرمایه نوین و مدیر بازار بازار انحصاری صندوق های سرمایه گذاری هستند. مدیریت عنوان توسعه ملیمجله ازدواج

قیمت پایه (کف قیمت) در نظر گرفته شده برای این عرضه اولیه 16680 ریال با بازه قیمتی 14345 ریال تا 19150 ریال است و سهمیه 3 میلیون سهم حداکثر تعداد سهام قابل خرید هر کد می باشد. .

به گزارش تصویر زندگی به نقل از تسنیم، تعداد 228 میلیون سهم صنایع گلدیران معادل 6 درصد از سهام این شرکت در روز دوشنبه هفته جاری (23 شهریور) در بورس اوراق بهادار با نماد معاملاتی معامله می شود. “گلدیرا”.

عرضه اولیه

نسخه اولیه طولانی گلدیرا