جزئیات پرداخت عیدی کارکنان دولت اعلام شد

– مبلغ ثابت دو میلیون ریال برای هر فرزند تحت تکفل.مجله ازدواج

پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان قراردادی، موقت و خرید خدمت، متناسب با خدمت تمام وقت آنان در سال 1401 بوده و در تمامی موارد میزان عیدی این افراد کمتر از 50 درصد نخواهد بود. رقم ذکر شده

همچنین میزان پاداش پایان سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، مزایای از کارافتادگی، مزایای وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح اجتماعی سازمان تامین و سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین شهدا و از کارافتادگان. جانبازان ضمناً از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیصلاح حسب مورد مبلغ قطعی 18 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.

ضمناً مؤسسات دولتی موظفند از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به افسران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند و حسابرسان سازمان حسابرسی یا شرکت نیز موظفند در این مورد نظارت لازم را به عمل آورند. موارد بد را در نظر بگیرید و گزارش دهید.

– زوجه مبلغ 5 میلیون ریال مقطوع

عیدی امسال برای کارمندان و کارمندان دولت

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امروز (دوشنبه 4 بهمن) جزئیات پرداخت عیدی کارکنان به دستگاه های دولتی را اعلام کرد.

عیدی امسال برای کارکنان دولت اعلام شده است

به مشمولان این مصوبه که مشمول کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه عائله مندی مقرر در قوانین و مقررات می شوند، علاوه بر مبلغ کمک، به منظور رفع نیاز خانوار، مبالغ ذیل نیز توسط سازمان پرداخت می شود. پرداخت عیدی:

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان با توجه به اعمال این تصویب نامه به صورت تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز از نظر تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود. ساعت ها.

مستمری مستمری بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق عائله مندی، فرزندان و بیمه سلامت آنها در سال 1401 توسط صندوق مذکور پرداخت شده است، توسط این صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های مذکور نمی باشد، از محل صندوق مذکور قابل پرداخت است. اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا بنگاه. دولت مربوطه قابل پرداخت است.

به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه 25 بهمن ماه سال جاری به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی کشور اجازه استخدام کارکنان خود را صادر کرد. اعم از این که کارمندان دولت، دائم، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و معلمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات مستخدم تمام وقت (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) باشند. مبلغ ثابت 18 میلیون ریال به نسبت کل مدت خدمت سال 1401 به عنوان پاداش پایان خدمت (عیدی) در بهمن ماه سال جاری در بودجه مصوب دستگاه های اجرایی.