جزئیات واگذاری زمین به روستاییان مجرد • تصویر از مجله زندگی

وی افزود: مدیران راه و شهرسازی استان ها اختیارات ساخت مسکن تک طبقه را دارند و این اختیارات در شهرهای زیر 50 هزار نفر اعلام شده است و پیشنهاد می کنیم در شهرهای اطراف شیراز مسکن تک طبقه ساخته شود. .

معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن با تاکید بر اینکه خوابگاه نمی سازیم، مسکن خانوادگی می سازیم، گفت: با توجه به الحاقیه های مصوب و استفاده از ظرفیت سازمان ملی اراضی در بافت های فرسوده، می توانیم ویلاهای یک طبقه کلید در دست بسازیم. Restore با مسکن بافت فرسوده

عباسی با اشاره به رضایت کمتر از پروژه های مسکن مهر در بخش نجاری، گفت: مردم باید روی نجاری خودشان کار کنند و پروژه ها توسط مردم ساخته و تکمیل شود.مجله ازدواج

گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه های یک طبقه در کشور گفت: شرایط نهضت مسکن ملی برای روستاییان تعدیل شده است. همچنین بر اساس مصوبه در روستاها زمین به افراد مجرد به شرط ازدواج و تعهد بنیاد مسکن به صورت اجاره با هزینه صفر تعلق می گیرد.
هادی عباسی اصل با اشاره به اختیارات تفویض شده وزیر راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکنگفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی کف سازی است. در بحث ساخت خانه های یک طبقه، کل هزینه پیاده رو، آسانسور و سایر تاسیسات کاهش می یابد و با وجود افزایش هزینه های زیربنایی در حین محاسبه، هزینه های افراد به کل کاهش می یابد.

واگذاری زمین به روستاییان مجرد برای ساخت خانه

عباسی با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص تامین زمین در روستاها یادآور شد: در هر روستا 50 تا 100 قطعه زمین 500 متری به طرح اضافه می شود. از زمین های غیر کشاورزی

وی افزود: جانمایی قطعات 500 متری باید توسط بنیاد مسکن روستایی انجام شود و برخی از شرایط طرح نهضت ملی مسکن روستایی برای ایجاد جذابیت برای متقاضیان حذف شده است. همچنین مقرر شد زمینی به صورت اجاره بها با هزینه صفر به مجردان روستاها به شرط ازدواج و تعهد به بنیاد مسکن اختصاص یابد.