جزئیات واگذاری زمین به خانواده دارای 3 فرزند • تصویر از مجله زندگی

اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی یا طرح جامع شهر و با رعایت مفاد تبصره (2) بند (9) قانون تولید مسکن می باشد.مجله ازدواج

همچنین قبلاً دولت تسهیلاتی مانند وام زایمان برای حمایت از این خانواده ها در نظر گرفته شده است.

واگذاری زمین به خانواده 3 فرزند

بر اساس مقررات فوق، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) موظف است پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر، زمینی به مساحت بیش از 200 مترمربع را برای خانواده‌ها مسکن فراهم کند. با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های دهیاری یا طرح هادی مصوب شهری یا واحدهای مسکونی برای ساکنان روستاها یا شهرهای زیر 500000 نفر جمعیت به صورت مشترک و عادلانه به اولیای شهر و روستای محل سکونت فقط یک بار و بر اساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری فروش اقساطی با ۲ سال نفس و ۸ سال اقساط بدون تخفیف.

همچنین زمین یا واحد مسکونی مشمول این آیین نامه به صورت تضامنی و عادلانه به والدین مسترد و حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط سند مالکیت به نام آنها منتقل می شود. در صورت فوت یکی از والدین، مالکیت زمین یا واحد مسکونی طبق موازین قانونی جانشینی به وراث متوفی واگذار می شود.

ضمناً این آیین نامه شامل خانوارهایی می شود که نرخ باروری آنها در شهر محل تولد پدر یا فرزند بر اساس سرشماری نفوس و مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران از 2.5 بیشتر نباشد.

برای ساکنان شهرهای بالای 500000 نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه حسب اعلام دولت ظرفیت اسکان زمین یا واحدهای مسکونی در شهرک های همجوار یا شهرک های جدید یا شهرک های همجوار. یا محل تولد پدر و مادر مشروط بر اینکه بالاتر اگر در بین 500000 نفر نباشد به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر منصوب می شود.

بر اساس آیین نامه مذکور، خانوارهایی مشمول استفاده از تسهیلات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که پس از تصویب قانون خانواده و جوانان، فرزند سوم یا بیشتر از این خانوار متولد شده و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشد. حفاظت طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد.

چنانچه تعداد خانوارهای مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه بیش از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تامین دولت باشد، اولویت با خانوارهای فاقد ملک و دارای فرم سبز (VS) است. برای سایر متقاضیان در این شهرک ها و پروژه ها با توجه به ظرفیت اعلام شده از طرف وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحدهای مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرک ها یا شهرهای همجوار شهرک های جدید یا همجوار یا زادگاه پدر یا مادر مشروط بر اینکه در صورت فوت هر دو پدر و مادر با انتخاب قیم قانونی یا مربی بیشتر باشد.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی واگذاری زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد. بر این اساس به خانواده های دارای 3 فرزند 200 متر زمین اختصاص می یابد.
گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی به گزارش تسنیم، هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت و با هدف ایجاد انگیزه برای فرزندآوری. و تعداد فرزندان خانواده در راستای سیاست های کلی جمعیت و خانواده برای پیشگیری با توجه به پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، آیین نامه اجرایی تبصره ماده قانون مذکور در خصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم یا بیشتر.