جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد • تصویر از مجله زندگی

ماده 7- هر ساله مجموع درآمد سرمایه از داراییهای موضوع ماده (4) این قانون متعلق به «اشخاص غیرتجار» مشمول مالیات به نرخ ماده (131) این قانون است.

درآمد ناشی از تورم مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» بر «قیمت خرید» و «قیمت خرید تعدیل شده» نیز «قیمت خرید» به اضافه حاصلضرب «قیمت خرید» بر حسب درصد تغییر قیمت است. “شاخص قیمت مصرف کننده”. در بیانیه مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و در ابتدای «سال پایانی دوره تملک».

تبصره 2- در صورتی که مدت تحصیل کالاهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد (50%) از «سود». به دلیل تورم» از درآمد سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. ضمناً چنانچه مدت تحصیل دارایی های مذکور شش سال یا بیش از شش سال باشد، صددرصد (100%) از «درآمد ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر خواهد شد. در نقل و انتقال دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون با دوره واگذاری شش سال یا بیش از شش سال، «ارزش مالیات بر عایدی سرمایه» یا حسب مورد. ، «مالیات نقل و انتقالات موضوع ماده (59) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده» هر کدام بیشتر باشد مطالبه و وصول می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره های آن حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.مجله ازدواج

مالیات بر عایدی سرمایه

تبصره 3- در انتقال مالکیت از طریق ارث و انتقال بلاعوض اموال موضوع بند (4) این قانون به پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزندان یا اعضای خانواده، مبنای محاسبه «مدت تملک» و همچنین. “قیمت خرید” دارایی های ذکر شده در نقل و انتقال سپس “تاریخ تحصیل” و “قیمت خرید” اولیه “دارایی” می آید.

تبصره 1- با توجه به مفاد این ماده، در صورتی که مدت تملک کمتر از یک سال باشد، درآمد مذکور مشمول مالیات ده درصد (10%) بالاتر از نرخ بالاتر ماده (131) قانون خواهد بود. این قانون .

تبصره 5- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیر تاجر ناشی از فروش دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون با مدت تحصیل بیش از یک سال و مشروط به مالیات بر عایدی سرمایه از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (4) این قانون برای اشخاص مذکور در سال یا سالهای بعد قابل استهلاک است.

به گزارش تصویر زندگی به نقل از اکوایران: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با 158 رای موافق سازوکار وصول مالیات بر درآمد سرمایه افراد غیرتجاری را تصویب کردند.
نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (16 بهمن ماه) ساز و کار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از افراد غیرتجاری را مشخص کردند.

تاریخ تصرف اموال متوفی که گواهی مالیات بر دارایی برای آن صادر شده است، در صورتی که طبق تقسیم نامه به نام وراث منتقل نشده باشد، تاریخ صدور گواهی مالیات بر دارایی خواهد بود.

بر اساس ماده 15 طرح مذکور؛ ماده ای به شرح زیر به عنوان ماده (7) با 7 تبصره به این قانون اضافه می شود:

تبصره 6- در مورد افراد غیر تاجر بالای 18 سال، میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از کل درآمد سرمایه دارایی های موضوع بند (1) کسر می شود. ) ماده (4) این قانون.

تبصره 4- در مورد محاسبه سود سرمایه دارایی های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (4) این قانون به ترتیب معادل گرمی طلای 18 عیار و معادل یوروی آن. فروش دارایی های مذکور بر اساس ارزش جاری دارایی است. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی های فوق بر اساس روش میانگین موزون می باشد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر احتکار و احتکار، ماده 15 این طرح را با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در مجمع به تصویب رساندند.

تبصره 7- اعمال مقررات این فصل مانع اعمال سایر قوانین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیست.