جزئیات فعالیت رهبران تحول و رتبه بندی معلمان هر 3 سال • مجله Image de la vie

یوسف نوری در سفر به استان خراسان رضوی به مناسبت هفته دولت با حضور در شبکه استانی خراسان رضوی به تشریح برنامه «رهبر تحول» پرداخت.

نوری بیان کرد: پیشگامان تحول، معلمانی هستند که با شرایط محتوایی و فرصت ادامه این فعالیت یعنی اجرای سند بنیادین تحول، مشتاقانه در این طرح شرکت کردند. از 726 ناحیه آموزشی در هر شهر و منطقه، حداقل دو رهبر تحول آفرین در دو جنس مختلف که مسائل و شاخص های تحول بنیادین به آنها داده شده است باید حضور داشته باشند و با توجه به اکولوژی محیطی این شاخص ها را در منطقه خود اجرا کنند.

وی در خصوص افق اجرای این سند و زمان تعیین اهداف و نتایج دوره رهبران تحول گفت: تحول آغازی دارد اما پایانی ندارد. ترسیم ما در سند اجرای سند تحول بنیادین با تشکیل کرسی این کار است که نیاز به فازبندی، فازبندی و زمان بندی دارد. در ابتدا رهبران تحول آموزش داده می شوند، شاخص های مدارس بر اساس سند استخراج می شود و مدارس بر اساس این مدل کار می کنند و به میزانی که مدارس به این شاخص ها دست یافته اند، رتبه بندی و رتبه بندی می شوند، یکی از بندهای اسناد تحول بنیادین و سند تحول دولت خلق. رتبه بندی مدارس.

وی هدف از سفر خود به استان خراسان رضوی و مشهد را حضور در جمع سرآمدان تحول دانست و گفت: 1600 معلم جوان به عنوان شبکه ای برای اجرای سند تحول بنیادین در مشهد و این افراد مشغول آموزش و توانمندسازی هستند. شبکه بسیار مهمی هستند. برای اجرای سند تحول بنیادین که جزو منویات مقام معظم رهبری و لهجه رئیس جمهور است، تشکیل می دهند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت مشاوران تحول از امروز به مدت 10 روز با دوره های مقدماتی و تکمیلی و در آینده نزدیک دوره های تکمیلی آغاز می شود، اظهار داشت: مشاوران تحول معلمانی پرشور و با شرایط و فرصت هستند. برای ادامه این فعالیت یعنی اجرای سند تحول بنیادین در این طرح مشارکت داشت. در هر شهر و منطقه حداقل دو رهبر تحول آفرین از دو جنس مختلف که مسائل و شاخص های تحول بنیادین را دریافت کرده اند باید حضور داشته باشند و با توجه به اکولوژی زیست محیطی این شاخص ها را در منطقه خود اجرا کنند.

نور در اشاره به قانون رتبه بندی معلمان وی گفت: با اصرار ریاست جمهوری و کمک دولت گام هایی در این زمینه برداشته شده است. سیستم رتبه بندی معلمان آماده بارگذاری مدارک و رتبه بندی معلمان می باشد و هر فرد وارد سامانه می شود در صورت عدم نقص مدارک حدود 1.5 ماه بعد امتیاز خود را دریافت می کند. این نمره به مدت 9 ماه به حساب معلمان واریز شد.

بررسی صلاحیت معلمان هر 3 سال یکبار در نظام رتبه بندی

نوری در خصوص عدالت که یکی از شعارهای دولت سیزدهم است، گفت: عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزشی مورد توجه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است که اکثر کاندیدهای برتر این مسابقه در مدارس دولتی، دانشگاه جوان تحصیل کرده اند. باشگاه منطبق بر عدالت آموزشی است و همین برنامه های آموزشی در تلویزیون برای همه دانش آموزان اقدام دیگری در این زمینه است.

وی در نهایت گفت: چالش هایی در آموزش و پرورش وجود دارد اما با کمک دولت و جامعه خیرین در صدد رفع آن هستیم و مدارس امسال از مور به صورت حضوری کار خود را آغاز می کنند.مجله ازدواج

به روز بودن: آخرین اخبار درجه بندی معلمان را اینجا بخوانید

وی گفت: دو معلم بزرگوار شهیدان رجایی و باهنر نهاد مقدس امور تربیتی هستند. تحصیلات و در هفته دولت با همت مجدانه و مردمی سازی که از شعارهای دولت سیزدهم است، گرامی می داریم.

وی ادامه داد: فعالیت راهبران تحول از امروز به مدت 10 روز با دوره های مقدماتی و تکمیلی و در آینده نزدیک دوره های پیشرفته آغاز می شود، زیرا در اجرای سند تحول بنیادین باید پیوندهای میانی بین خود مدارس داشته باشیم و در اجرای سند تحول مدارس پایه باید در کانون توجه قرار گیرند.
وی افزود: تاکنون اندازه گیری ها منظم و از بالا به پایین بوده اما با آسیب شناسی کارشناسی حلقه مفقوده را شناسایی کرده ایم. ما باید تحول مدرسه را با محوریت معلم آغاز کنیم.

پیشگامان تحول چه کسانی هستند؟

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 2 سند تحول بنیادین وجود دارد; اولین سند صادره از سوی مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1392 که شامل سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش با 13 سیاست است و سند دوم شامل مجموعه ای از اهداف عملیاتی و همچنین 131 راهکار در حوزه انجام شده برای آنهاست. خانواده، معلم، دانش آموز و محتوا و این یک پیگیری کیفی است که باید در مدرسه و در قالب یک برنامه درسی تنظیم شود. برنامه درسی شامل هدف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی بخشی در ستاد و بخشی در خود مدرسه است.

اهداف و نتایج دوره رهبران تحول

وی بابیان اینکه هدف از رتبه بندی فقط مسائل مالی نیست، تصریح کرد: رتبه بندی بر اساس ماده یک آیین نامه رتبه بندی به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزشی و تربیتی، ارتقای صلاحیت معلمان و رقابت در آموزش و پرورش و سیستم آموزشی به گونه ای که تفاوتی بین معلم و معلم، مدرسه و مدرسه وجود نداشته باشد…تعیین می شود و هر 3 سال یکبار صلاحیت ها بررسی می شود.