جزئیات طرح پنج ساله نظامی • تصویر از مجله زندگی

برنامه نظامی 5 ساله
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید در نحوه خدمت سربازی بازنگری و تغییراتی صورت گیرد و در تلاش هستیم تا طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه به مجلس را اجرا کنیم.

نماینده مردم قصرشیرین در شورای اسلامی گفت: بر اساس طرحی که هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است، به دنبال حرفه ای شدن ارتش و تغییر در حقوق سربازان هستیم. لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ایران در حال بررسی است و در تلاش هستیم این موضوع در مجلس یازدهم بررسی و نهایی شود.مجله ازدواج

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً باید در خدمت سربازی اصلاحاتی صورت گیرد و ما نسبت به وضعیت فعلی سربازی انتقاد داریم. از آنجایی که خدمت سربازی در کشور ما غیرحرفه ای است، از آن به سربازی اجباری تعبیر می شود، اما زمانی که سربازی حرفه ای شد، مشمولان به صورت داوطلبانه خدمت سربازی را انجام می دهند.

وی گفت: ما به دنبال حرفه ای شدن خدمت سربازی هستیم و در بسیاری از کشورها اینگونه است. اگر قرار باشد خدمت سربازی حرفه ای شود افراد 5 سال به خدمت سربازی می روند اما حقوق آنها با درجه درجه یک می شود و مراحل لازم می تواند نیروی نظامی رسمی شود و به کار خود ادامه دهد.

خدمت سربازی اختیاری

به گفته این اداره اخبار سربازی، تصویر زندگیشهریار حیدری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس شورای اسلامی که با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در حال بررسی آن هستیم تا بتوانیم در شیوه سربازی تجدید نظر کنیم، گفت: طرح اصلاح قانون نظام وظیفه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اینجا مجلس است و بر اساس آن به دنبال بازنگری و تغییر در نحوه انجام خدمت سربازی هستیم.

طرح جدید سرباز حرفه ای