جزئیات تخصیص سهام به مردم • تصویر از مجله زندگی

از مجموع 49 میلیون سهم کشور، 2 میلیون و 600 هزار سهامدار مازندرانی هستند.مجله ازدواج به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید عشقی روز پنجشنبه در اجلاس انجمن های تعاونی سهام مازندران در سالن اجتماعات فرمانداری بابل افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی ما این است که ساختار مردمی و قابل اعتماد انتقال سهام از کف جامعه، با تکیه بر این است. بر مردم تشکیل شود .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: ما مخالف ادامه مدیریت دولتی در سهام هستیم و این سوال به مردم واگذار شده است.

وی گفت: تعاونی ها باید جایگاه واقعی خود را بر اساس مردم پیدا کنند نه بازی های خانوادگی و ما با حساسیت این اصل را دنبال می کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وی ادامه داد: شورای عالی بورس مرجع تصمیم گیری نهایی در خصوص سهام است و هیچ فردی در این زمینه نظر شخصی خود را نمی گیرد.

عشقی افزود: ثروت موجود در سهام می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان ها باشد و مازندران در این زمینه یکی از استان های پیشرو است.

وی نقش افراد و تعاونی ها را در امر ترویج برجسته کرد سهام عدالت وی آن را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: سفر به استان های مختلف از روند برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها موجودی بگیرید ما در مورد عدالت می آموزیم و نقاط قوت و ضعف را بررسی می کنیم.

وی گفت: در صورت تخصیص سهام به تعاونی ها و افراد، دولت وظیفه نظارتی خود را حفظ کرده و با حساسیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سهام عدالت