جزئیات بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویر از مجله زندگی

(1401/05/26) به گزارش ایلنا از سازمان امور مالیاتی، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم بخشودگی جرائم مالیات و مالیات هر سال/دوره برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوط را قبل از تاریخ 6/10/1301 پرداخت می کنند، در مورد اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و در مورد اشخاص حقوق تا سقف. سه میلیارد (3.000.000.000) ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.مجله ازدواج

شرط استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع این نامه، ارائه درخواست بخشودگی جرایم بدون توجه به زمان پرداخت بدهی و عوارض مالیاتی هر سال/دوره و پرداخت بدهی قبل از آن است. ابلاغ این تفویض صلاحیت مانع از گذشت جرایم قابل گذشت نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم، اختیار ابطال مالیات و عوارض گمرکی هر سال/دوره برای مؤدیانی که بدهی سال یا سال را پرداخت می کنند. مدت بدهی متناظر تا پایان سال جاری در مورد اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (000.000.000) ریال و در مورد اشخاص تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) ریال به مدیران کل امور مالی تفویض می شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر

مالیات

نظر سازمان امور مالیاتی در مورد عفو جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی

کلیه یا قسمتی از اختیارات مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض است.