جزئیات بازنشستگان جدید تامین اجتماعی و پرداخت معوقه • تصویر از مجله زندگی

(1402/01/24) رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران علت پرداخت نشدن حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید فروردین ماه را تشریح کرد.
علی دهقان کیا با اشاره به پرداخت مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق روال گذشته حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه بر اساس حروف الفبا شروع و تا پایان هر ماه ادامه دارد.

احکام جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی

احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی منتشر می شود؟

دهقانکیا گفت: احکام جدید حقوق بازنشستگان اردیبهشت ماه صادر می شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار ادامه داد: حقوق بازنشستگان جدید باید توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان ابلاغ شود و با توجه به که تا پانزدهم ماه جاری همه جا تعطیل بود و مستمری بگیران وظیفه سایر رده ها مشخص نبود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مصوبه جدید دستمزد بازنشستگان را منتشر نکرد و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شد. .

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی اعمال می شود؟

معوقه بازنشستگان سایر مقاطع از اول فروردین ماه سال جاری تا امروز به تدریج از شهریور ماه پرداخت می شود و بازنشستگان همان مبلغ مصوب شورای عالی کار یعنی افزایش 38 درصدی به اضافه مبلغ ثابت 515 هزار و 166 تومان را دریافت خواهند کرد.مجله ازدواج

(714021/05/24) به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان بازنشستگان در دیدار با سرپرست وزارت کار که این روزها در بندر انزلی برگزار می شود، درباره جزئیات این نشست توضیحاتی ارائه کردند. اطلاعیه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی سایر رده ها آن ها موافقند.

وی افزود: در اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت می شود به طوری که دستمزد حداقل بگیران 27 درصد و سایر مقاطع 21 درصد افزایش می یابد.250 تومان امسال و این افزایش از اول فروردین آغاز می شود بنابراین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان فروردین ماه پرداخت می شود.

حقوق جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی چه زمانی صادر می شود؟

وی با بیان اینکه اولین حقوق بازنشستگان این سازمان از 30 فروردین ماه امسال آغاز شده و این روند تا پایان ماه جاری ادامه دارد، گفت: بازنشستگان مانند سال گذشته در فروردین ماه حقوق دریافت کردند.

بنابراین تصمیمات جدید مستمری بگیران کارگری در شهریور ماه صادر و حقوق شهریور بر اساس نظر جدید مصوب شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.

معوقات مستمری بگیران چه زمانی پرداخت می شود؟