جزئیات افزایش وام مسکن بر اساس عمر ساختمان • تصویر از مجله زندگی

آماده ضمن اینکه بدون هیچ قید و شرطی در همه مناطق و برای همه املاک 160 میلیون تومان شد.مجله ازدواج

تسهیلات خرید مسکن برای زوجین در تهران برای املاک زیر 25 سال 800 میلیون تومان و برای املاک بین 25 تا 30 سال 640 میلیون تومان بود.

اکنون زوج هایی که در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر ساکن هستند، می توانند برای ساختمان های 25 ساله 640 میلیون تومان و برای ساختمان های 25 تا 30 ساله 480 میلیون تومان دریافت کنند.

در سایر مناطق نیز این تسهیلات برای ساختمان های 25 و 25 تا 30 سال به ترتیب به 480 و 320 میلیون تومان افزایش یافته است.

بانک مسکن جزئیات افزایش انواع رهن وی از خرید مسکن انفرادی، خرید مسکن زوج و خانواده در تهران و شهرستان ها خبر داد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تسهیلات خرید مسکن در تهران برای املاک کمتر از 25 سال به 400 میلیون تومان و برای املاک بین 25 تا 30 سال به 320 میلیون تومان افزایش یافته است.

تسهیلات خرید واحد مسکونی در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت برای مسکن 25 ساله به 320 میلیون تومان و برای 25 تا 30 سال 240 میلیون تومان افزایش یافته است.

رهن بر اساس عمر ساختمان

در سایر مناطق این تسهیلات برای املاک ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ سال به ترتیب به ۲۴۰ و ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.