جزئیات افزایش سقف تراکنش های بانکی • تصویر از مجله زندگی

سقف تراکنش های بانکی

بر اساس اخبار پایگاه تصویر زندگی: بر اساس جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی که در تاریخ 1401/07/23 در خصوص موضوعات مربوط به ماده 12 بخشنامه شفاف سازی تراکنش های بانکی شخصی برگزار شد، مقرر شد حداکثر مبلغ روزانه تراکنش خرید هر کارت متعلق به اشخاص حقیقی به یک میلیارد ریال برسد.

سقف تراکنش بانکی افزایش یافته است، بنابراین حداکثر مبلغ تراکنش خرید روزانه هر کارت متعلق به مشتریان جدید پرداخت به یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

پیش از آن حداکثر مبلغ خرید از طریق POS (کارت خوان) و IPG (درگاه پرداخت اینترنتی) با هر کارت بانکی 500 میلیون ریال (معادل 50 میلیون تومان) در روز بود. با تصویب جدید، هر کارت متعلق به یک مشتری واقعی می تواند روزانه یک میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان برای خرید و تراکنش خود از طریق درگاه های خدمات پرداخت الکترونیک مانند دستگاه های کارتخوان و درگاه های IPG اختصاص دهد.مجله ازدواج