جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد در سال 1402 • تصویر از مجله زندگی

دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به چهل و نهمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از دستورات این جلسه افزایش حقوق کارکنان است. و اعضای هیات علمی دانشگاه. از آزاد اسلامی است که جا دارد از حمایت و مراقبت والدین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه اعضای هیأت امنا که با توجه ویژه پیشنهاد افزایش حقوق در سال 1402 را تصویب کردند تشکر و قدردانی نماییم.

وی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که دانشگاه آزاد اسلامی با صندوق های سرمایه گذاری منعقد خواهد کرد، کارکنان و اعضای هیات علمی در صورت تمایل می توانند وجوه 6 و 4 درصدی را در یکی از صندوق های طرفین پروتکل سرمایه گذاری کنند. ، با معرفی دانشگاه از سود مطلوب آن برخوردار شوید.

افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

حداقل دستمزد کارمندان با هر مدرک و حرفه ای (بدون ازدواج و داشتن فرزند) 8 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

 • برای کارمندان متاهل حداقل دستمزد 9500000 تومان است
 • برای کارمندان متاهل دارای فرزند 10 میلیون تومان می شود.
 • این افراد در سال جدید بیش از 50 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

افزایش حقوق و کارایی اضافه کاری

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دیگر مصوبات جلسه دیروز هیات امنا گفت: تاکنون حداقل حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برابر با حداقل حقوق تامین اجتماعی بوده است. اما بر اساس مصوبه هیأت امنا، امسال در دانشگاه آزاد اسلامی:

وی ادامه داد: صندوق پس انداز کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با موجودی گذشته (در صورت امکان و توانایی بازپرداخت وام) فعلا و به صورت موقت به کارکنان و اعضای هیات علمی تسهیلات پرداخت می کند.

وی با اشاره به افزایش اضافه کار کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با ایجاد تغییراتی در فرمول محاسبه اضافه کار در سال 1402 (با اعمال 25 درصد حق سرپرستی یا مسئولیت)، حداقل اضافه کار برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شد. 20000 تومان و حداکثر 50000 تومان خواهد بود.

افزایش حقوق کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد

دکتر جاوید با اشاره به مصوبه دیگری از روز گذشته هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاکنون دو تصمیم در تصمیمات کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان “بدی آب و هوا” و… وجود دارد. «ارزیابی عملکرد خاص» که تصمیم‌گیری شد این دو مورد ادغام شده و تحت یک عنوان در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود و بی‌تردید ادغام این دو مبلغی از همکاران در سراسر کشور تحمیل نخواهد کرد.

دکتر جواد خاطرنشان کرد: حقوق سرپرستی 20 درصد و سایر ارکان قضاوت 22 درصد افزایش می یابد. به این ترتیب افزایش حقوق 1402 شامل کلیه ارکان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و حداقل 27 درصد و حداکثر 65 درصد (با میانگین 30 درصد) خواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پیش از این جایگاه رفت و آمد کارکنان در همه شهرستان ها ثابت و حدود 300 هزار تومان بود، گفت: مقرر شد این پست با توجه به شرایط تغییر کند. جمعیت و سطح شهرها با توجه به این؛ شهرها در چهار سطح طبقه بندی شده اند و پست ایاب و ذهاب در فیش حقوقی به ترتیب 400 هزار تومان، 470 هزار تومان، 540 هزار تومان و 600 هزار تومان است. به این ترتیب پست ایاب و ذهاب حتی در پایین ترین سطح شهرها نسبت به سال های گذشته افزایش مطلوبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: پایه حقوق اعضای هیات علمی که سال گذشته بازنگری شده بود نیز مشمول افزایش حقوق می شود.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در سال جدید

 • حقوق مادی و معنوی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با افزایش 25 درصدی (از حدود 800 هزار تومان به حدود یک میلیون تومان)
 • حقوق کودک با افزایش 100 درصدی (از 240000 تومان به 480000 تومان)
 • کمک هزینه خانوار با 29.5 درصد افزایش (از 850 هزار تومان به 1.1 میلیون تومان)
 • مالیات اقامت 38.5 درصد (از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان) افزایش یافت.

دکتر جاوید با بیان اینکه آیتمی تحت عنوان «تعالی علمی» به فهرست اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه می شود، گفت: بر اساس بخشنامه سال 1400 معاونت توسعه منابع و مدیریت مقرر شد اعضای هیات علمی طبق شاخص های تعریف شده تا سقف 5 میلیون تومان برای تعالی علمی دریافت کنند که بر اساس مصوبه روز گذشته شورای مدیران این رقم در دوره جدید به 7 میلیون تومان افزایش می یابد. سال البته این موارد با توجه به شاخص های بخشنامه به اعضای هیات علمی واگذار می شود.

دکتر جاوید افزایش بازدهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بازدهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به دو عامل عملکرد واحد و نسبت کارمند به دانشجو بستگی دارد. این رقم در گذشته معادل 20 درصد بود که امسال بین 10 تا 50 درصد متغیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جاوید ادامه داد: حق نظارت اعضای هیأت علمی در مناصب رهبری تقریباً 20 درصد افزایش می یابد و سایر موارد از جمله رتبه علمی تقریباً 20 درصد افزایش می یابد. . به این ترتیب افزایش حقوق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حداقل 26.5 درصد و حداکثر 39 درصد (با میانگین 30 درصد) خواهد بود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مانده صندوق پس‌انداز کارکنان و اعضای هیأت علمی تا پایان اسفند ماه سال 1401، گفت: بر اساس طرح ساخت مسکن برای کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، مقرر شد موجودی صندوق پس‌انداز کارکنان و اعضای هیات علمی (در قالب عضویت همکاران در طرح مسکن) به‌عنوان مشارکت اعضا در طرح مسکن در نظر گرفته شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: رئیس، اعضای هیات مدیره و اعضای هیات مدیره دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی کارکنان هستند. و اعضای هیأت علمی دانشگاه با نگاه والدینی گفت: برنامه دانشگاه آزاد اسلامی باید در راستای رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی تدابیری اتخاذ کند به گونه ای که در سه سال گذشته افزایش حقوق ها مطلوب بوده است. رشد کرده و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهیم داد.مجله ازدواج وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت مدیره؛ میانگین پست های حقوقی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بدون احتساب کارایی، مسافرت و سایر مزایای تشویقی بین 12 میلیون و 500 هزار تومان تا 13 میلیون تومان خواهد بود.

افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

دکتر جاوید با اشاره به یکی از مصوبات هیات مدیره برای صندوق پس‌انداز کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاکنون 6 درصد از حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی و 4 درصد از حساب دانشگاه آزاد اسلامی به پس‌انداز دانشگاه واریز شده است. حساب صندوق آزاد اسلامی برکنار شد. بر اساس مصوبه دیروز هیات مدیره؛ در سال 1402 مقرر شد این 6 درصد از حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی کسر نشود و با عنوان «حمایت اضافی از صندوق پس انداز» به حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی اضافه شود. 4 درصد از حساب سازمان.

وی جزئیات افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال جدید را برشمرد و افزود:

 • حق ازدواج با اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با افزایش 25 درصدی (از حدود 800 هزار تومان به حدود یک میلیون تومان)
 • حقوق کودک با افزایش 100 درصدی (از 240000 تومان به 480000 تومان)
 • کمک هزینه خانوار با 29.5 درصد افزایش (از 850 هزار تومان به 1.1 میلیون تومان)
 • مالیات اقامت 38.5 درصد (از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان) افزایش یافت.

حق نظارت بر معلمان