جدول نرخ اجاره خوابگاه دانشجویی 1 تا 9 نفر • تصویر از مجله زندگی

اجاره خوابگاه دانشجویی

مدیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: همچنین بر اساس برنامه آموزش حضوری دانشجویان، نرخ اجاره خوابگاه سامانه صندوق به صورت ترم محاسبه و اجاره بها باید تا ترم ها طبق روال معمول

نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی 1401-1402 در جدول زیر آمده است. مبلغ به هزار تومان شرق.

نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی مجرد و متاهل در سال تحصیلی 1402-1401

نوع البته نوع سکونت سطح 1 و 2 مرحله 3 سطح 4
دوره یک روزه 1 و 2 نفر 163 150 134
3 و 4 نفر 130 120 107
5 و 6 نفر 114 105 93
7 و 8 نفر 97 90 80
9 نفر و بیشتر 81 75 67
بار دوم تجرد 1 و 3 نفر 244 225 201
3 و 4 نفر 195 180 160
5 و 6 نفر 171 158 140
7 و 8 نفر 146 135 120
9 نفر و بیشتر 122 112 100
دوره عروسی روزانه مستقل 326 301 268
مشترک 228 311 187
کلاس های عصر عروسی مستقل 489 452 402
مشترک 342 316 281
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی 1402-1401 مصوب شصت و سومین جلسه هیأت رئیسه را اعلام کرد. هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر است:

وی گفت: براساس ماده 3 قانون صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی به حساب صندوق رفاه واریز می شود تا برای تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاه ها هزینه شود.

وی یادآور شد: امیدواریم با مدیریت و برنامه ریزی بهینه اسکان دانشجو در شرایط خاص کنونی و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در واحدهای مختلف دانشگاه شاهد مدیریت بهینه اسکان دانشجو باشیم.مجله ازدواج