جدول نرخ اجاره خوابگاه دانشجویی 1 تا 9 نفر • تصویر از مجله زندگی


اجاره خوابگاه دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی 1402-1401 مصوب شصت و سومین جلسه هیأت رئیسه را اعلام کرد. هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر است:

نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی (مجرد و متاهل) در سال تحصیلی 1401-1402 در جدول زیر آمده است. مبلغ به هزار تومان شرق.

نرخ اجاره ماهانه خوابگاه های دانشجویی مجرد و متاهل در سال تحصیلی 1402-1401

نوع البته نوع سکونت سطح 1 و 2 مرحله 3 سطح 4
دوره یک روزه 1 و 2 نفر 163 150 134
3 و 4 نفر 130 120 107
5 و 6 نفر 114 105 93
7 و 8 نفر 97 90 80
9 نفر و بیشتر 81 75 67
بار دوم تجرد 1 و 3 نفر 244 225 201
3 و 4 نفر 195 180 160
5 و 6 نفر 171 158 140
7 و 8 نفر 146 135 120
9 نفر و بیشتر 122 112 100
دوره عروسی روزانه مستقل 326 301 268
مشترک 228 311 187
کلاس های عصر عروسی مستقل 489 452 402
مشترک 342 316 281

وی گفت: براساس ماده 3 قانون صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی به حساب صندوق رفاه واریز می شود تا برای تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاه ها هزینه شود.

مدیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: همچنین بر اساس برنامه آموزش حضوری دانشجویان، نرخ اجاره خوابگاه سامانه صندوق به صورت ترم محاسبه و اجاره بها باید تا ترم ها طبق روال معمول

وی یادآور شد: امیدواریم با مدیریت و برنامه ریزی بهینه اسکان دانشجو در شرایط خاص کنونی و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در واحدهای مختلف دانشگاه شاهد مدیریت بهینه اسکان دانشجو باشیم.مجله ازدواج